wedi bidrar til å bevare en 200 år gammel eiendom

Dato: 5 Jun 2024

I Femmøller ligger den gamle møllegården Kjerris Mølle, som nylig har gjennomgått en forvandling. Her har wedi spilt en betydelig rolle, og Møllen er nå brakt inn i fremtiden.

Møllen, som er en av fire gjenværende vannmøller i vakre Mols Bjerge, kan spores tilbake til 1600-tallet. Til tross for økende forfall, var selve bruket i bruk til 1966.

Oppusset fra innsiden til utsiden

Det helstøpte bygningskomplekset med mølle, sluse og ikke minst våningshus settes i stand i en langsiktig prosess. Selve våningshuset ble bygget i 1822, og det har selvfølgelig rennet mye vann i bekken siden den gang.

Det slitte tegltaket fjernes slik at taktekkere kan legge stråtak. Bindingsverksfasadene er reparert, og alt inne i huset er fornyet, reparert og nye kompatible moderne materialer er brukt.

Ny teknologi løser utfordringer

Etter en grundig håndverksanalyse har det foregått et større restaureringsarbeid, hvor ny teknologi er tatt i bruk, blant annet wedi sine gulvsystemer. Bygningskonstruktør Torben Oxbøll fra Tegnestuen Landhus ApS i Ry forteller om denne store oppgaven:

Når du som meg jobber med restaurering og bevaring av vår kulturarv – i form av historiske og bevaringsverdige bygninger, brukes hovedsakelig tradisjonelle og historiske byggematerialer, som tre, murstein, kalk osv.

Men samtidig må man ofte for å oppnå oppdaterte boligkvaliteter, man havner ofte i et veiskille hvor det trengs moderne materialer for å oppfylle 'moderne' installasjoner, som baderom og andre våtrom hvor det er strenge krav.

Dette har gjort seg gjeldende i flere prosjekter, blant annet på Kjerris Mølle, hvor våningshuset ble bygget i 1822 og selvsagt ble bygget uten slike moderne fasiliteter. Her har jeg brukt byggeplater og dusjbunner fra wedi med stor tilfredshet. De er enkle å montere i både tunge og lette konstruksjoner, samtidig som de er vanntette og har lav egenvekt, som ikke krever bærende stålprofiler og lignende.

Konseptet fra wedi er utprøvd med et stort sortiment - og i flere år har jeg fått upåklagelig service av wedi-konsulent Henrik Ohrt, som også gjerne møter opp på byggeplassen og løser spesialkonstruksjoner eller snakker med håndverkerne, sier Torben Oxbøll. 

Sunn gulvvarme i det gamle huset

Ny gulvkonstruksjon er lagt overalt, og wedi gulvvarmesystem Preline er brukt i hele huset. På toppen av dette gulvvarmesystemet er det reetablert gulvfliser, slik at uttrykket og hele gulvflaten forblir tro mot det gamle bygget.

På badene benyttes wedi Fundo Riolito Neo gulvsystem i dusjsonen, og her er det laget en særdeles unik løsning hvor det legges gulvfliser slik at de også dekker selve sluket. Helt i tråd med stedets ånd er et moderne våtrom utformet på elegant vis inn i den 200 år gamle Kjerris Mølle.

Bevart for ettertiden

I tidens ånd er det ikke bare å rive, men i stedet tenke nytt om et så fint og bevaringsverdig bygg. Huset er nå beboelig.

Mølledammens sluse kan igjen la ål passere, kantene og skråningene rundt bygget er beplantet med ville danske blomsterarter og ja, her kan historiens sus merkes, uten at det går på bekostning av komfort og bekvemmelighet på noen måte.

Ta wedi på råd – vi har flere unike løsninger som hjelper til med oppussing av bevaringsverdige bygninger

Mer om produktet Gulvelement: Fundo Riolito Neo

Gulvelement: Fundo Riolito Neo

Fundo Riolito Neo 50 mm gulvsystem med innebygget ensidig fall. Spesielt egnet for fliser i storformat.

Brandtekniske krav
DoP
10 års garanti
ETA
M1
Montasjeveiledning avløpsrenne/-rist
Montasjeveiledning avløpsutløpshus med brannsperre
Montasjeveiledning avløpsutløpshus vannrett
Montasjeveiledning underbygningskomponent for linjeavløp
SINTEF Teknisk godkjenning 20043
Teknisk datablad Riolito Neo
EPD