Unngå å skade membranen ved utskifting av fugen

Dato: 25 Jan 2023

I mange borettslag er skifte av silikonfuger på bad en naturlig del av vedlikeholdet etter 5-7 år. Dersom overflødig dusjvann ikke ledes ned i avløpet, havner kalk, hudfett og såperester på overflatene. Dette danner misfarginger og soppdannelser, og silikonfugen blir stygg.

Det er derfor en helt naturlig del av vedlikeholdet etter 5-7 år eller ved flytting, at overflatene vaskes og deretter skiftes silikonfugene.. Men det er også her de store feilene skjer...

For hvordan bytter man en silikonfuge? Dette gjøres med en hobbykniv, hvor du skjærer langs flisene i V-form. MEN... skjærer du bladet på hobbykniven for dypt, er det ikke silikonfugen du fjerner, men vanntettingen man trenger inn i, og derved skaper man en membranfeil på badet.

wedi Tools membranbeskyttelsestape
Hos wedi er vi klar over dette problemet, derfor vil vår nyeste oppfinnelse hjelpe borettslag i fremtiden med å beskytte vanntettingen (membransjiktet) ved å enkelt montere en 0,9 mm tykk membranbeskyttelsestape i alle "sprekker" mellom vegg og vegg eller vegg og gulv.

wedi Tools membranbeskyttelsestape er spesielt utviklet av uorganisk materiale, og inngår ikke som en del av membranlaget, men som en utvendig beskyttelse ved utskifting av silikonfuger.

Dette skaper en kuttbeskyttelse i underlaget, foran membranen og bak silikonfugen, slik at vannskader unngås i fremtiden og at membranen fortsatt vil være intakt.

wedi Tools membranbeskyttelsestape er tilgjengelig i 10 meters rull og tilbys for alle wedi baderom i fremtiden.

For hos wedi handler det om vanntette underlag – i dag, i morgen og om 30 år.