Analytics - KundeinloggingAnalytics

Produktfakta Analytics deler innsikt av prosjektressurser som har vist interesse for din bedrift eller dine produkter via Produktfakta Analytics m.a.o. leads/nye kundeforbindelser. Vi er kanskje den eneste aktøren i hele Norden som kan gi deg slik informasjon

Vi vet hvem som er interessert i produktene dine!

  • Full kontroll :
    Produktfakta Analytics gir deg en komplett oversikt over all aktivitet på din profilering på produktfakta.no.
  • Du vil få innblikk i :
    Hvilke typer selskap som har sett på din profil, produkter, nyheter og hvilke dokumenter, tegniner osv. de har lastet ned, hvilke prosjekter de er knyttet til og verdien av disse.
  • Vi vet :
    Vi vet hvem, hva, hvor og når det skal bygges.


Logg inn

Logg inn med ditt brukernavn og passord.