Innovativ løsning sikrer norsk flisekjede et høyt nivå på kundeservice

Dato: 1 Mar 2021

Smarte digitale skjermer gjør at ansatte og kunder hos Bergersens Flis kan komme i direkte kontakt med sine leverandører wedi og Ardex.

Flisekjeden Bergersens Flis kan nå tilby sine kunder noe som andre ikke kan. I deres seks butikker i Norge er det satt opp en såkalt IVIS-skjerm, som betyr at både ansatte og kunder kan komme i direkte videokontakt med leverandørene som er koblet opp til systemet.

I et trepartssamarbeid mellom wedi, Ardex og Bergersen Flis har vi sørget for at det smarte skjermsystemet, slik at det til tross for COVID-19 og store geografiske avstander, fortsatt kan betjene butikkene og kundene på høyt nivå. Vi kan nå være til stede for kunden - uten å være fysisk til stede. Det er store avstander til butikkene, spesielt i Nord-Norge, hvor det har vært en utfordring å betjene butikkene tilstrekkelig. Nå har vi en løsning for å sikre servicenivået, sier Lasse Ervolder, regionsjef for wedi i Skandinavia.

IVIS-skjermene (Interactive Video Instore Screen) fungerer slik at opptil 12 leverandører kan kobles til systemet. Skjermene er delt med plass til reklame samt videosamtaler med wedi og Ardex kundesupport.

Det er bare noen uker siden skjermene ble installert i Bergersens Flis sine butikker, men daglig leder for Bergersen Flis i Bergen, Arne E. Kråkenes, kan allerede se de klare fordelene.
- Det er et spennende alternativ til å komme i kontakt med de to viktigste leverandørene våre. Skjermen ser veldig bra og profesjonell ut. I begynnelsen tror jeg stort sett at det vil være de ansatte som vil bruke skjermen, men vi håper også at våre kunder selv vil bruke dem hvis de har spørsmål som de ansatte ikke kan svare på. Skjermene er perfekte her under COVID-19, men jeg tror også det er et nyttig verktøy etter viruset, sier han.

I tillegg til å bruke IVIS-skjermene for direkte rådgivning, kan wedi og Ardex også bruke dem i undervisnings øyemed.

- Vi vil også kunne bruke skjermene som en e-læringsplattform, der vi kan vise og fortelle kundene våre om våre produkter. Samtidig kan både våre kunder og butikkens kunder bruke skjermen til å ringe oss. På denne måten kan vi faktisk være til stede på nettet i butikkene daglig, sier Lasse Ervolder, som håper at du innen 3-4 år vil kunne finne og bruke IVIS-skjermer i alle butikker som wedi er leverandør til i Norge.