Tarkett vinylbelegg med SINTEF Teknisk Godkjenning

Dato: 6 Sep 2021

Tarkett har som første produsent i Norge fått utarbeidet SINTEF Teknisk Godkjenning for sine gulvbelegg i vinyl for bruk i våtrom. Godkjenningen gjelder for fem ulike vinylbelegg.

Tarketts homogene iQ-gulv er kjent for sine funksjonelle og tekniske egenskaper, som å være slitesterke, fleksible og enkle å vedlikeholde. Gulvenes unike egenskaper er også med og bidrar til et av markedets laveste livsykluskostnader.

De siste årene har det vært økning i etterspørsel etter vinylgulv til våtrom generelt, og spesielt til prefabrikkerte baderomsmoduler.
Stadig flere verdsetter materialenes designegenskaper, og for best å dokumentere vinylgulvenes vanntetthet og robusthet er Tarkett fornøyde med at SINTEF TG for fem utvalgte kolleksjoner nå er på plass.

Arkitekter, rådgivere, utførende og byggherrer møtes stadig oftere av krav til dokumentasjon i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 17) i sine prosjekter. Dette gjelder alt fra bruksbetingelser og byggetekniske krav til miljøegenskaper. Byggevareforskriften (DOK) krever i tillegg at membraner til bruk i våtrom skal sertifiseres av et teknisk kontrollorgan. En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) oppfyller sertifiseringskravene i DOK.

En SINTEF TG er et viktig redskap for mange aktører i byggenæringen, og TG 20772 "Tarkett vinyl gulvbelegg" vil dekke et behov i markedet. I tillegg til de tekniske produktegenskapene beskriver godkjenningen miljøegenskaper og betingelser for bruk. Dette inkluderer tettedetaljer rundt sluk og rør.

Les mer om godkjenningen, og last ned nødvendig dokumentasjon.