Alle Tarketts resirkulerbare gulv samlet i en kolleksjon!

Dato: 8 Okt 2021

For å synliggjøre vår ambisjon har Tarkett nå samlet alle resirkulerbare gulvkolleksjoner under betegnelsen Circular Collection. Dette er alle produkter som omfattes av innsamlingssystemet ReStart, og der gulvmaterialet gjenvinnes til råvare brukt i nye gulv.

Vi ønsker å vise at en sirkulær økonomi kan virkeliggjøres, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Tarketts Circular Collection er en måte å vise hvor langt vi har kommet.

Kriterier for gulvene som inngår i Circular Collection er at de er resirkulerbare.

Dette innebærer at:

  • Vi har rutiner for innsamling av utrevne gulv over hele landet
  • Vi transporterer det innsamlede materialet til våre gjenvinningsanlegg
  • Det utrevne gulvmaterialet blir til råvare i nye gulv

Circular Collection har et bredt utvalg farger og materialer som gjør det enkelt for beskrivende ledd og arkitekter å velge rett produkt til rett prosjekt – med dagens og fremtidige krav til materialgjenvinning i tankene. Vår ambisjon er å gradvis utøke denne kolleksjonen, ved å investere i nye tekniske løsninger og implementere flere returstrømmer som resulterer i mer gjenvinning - i praksis.

Vi ser på sirkulær økonomi som en avgjørende løsning for å redusere klimapåvirkning. Ved å legge til rette for økt materialgjenvinning sørger vi for å redusere mengde avfall sendt til forbrenning, og muliggjør erstatningen av fossile råvarer med gjenvunnet råmateriale - hvilket gir store klimagevinster.

Å forbrenne vinyl-, linoleum eller teppegulv avgir omtrent 5 kg CO2 per kvadratmeter som brennes. Utvinning av jomfruelige råvarer for en kvadratmeter gulv innebærer utslipp av klimagasser i samme størrelsesforhold. Det er derfor ingen tvil om at gjenvinning har potensialet til å gi meget store klimabesparelser sammenlignet med dagens scenario der gulvavfall regelmessig går til forbrenning.

Klimabesparelser ved materialgjenvinning oppstår ved:

  • Ingen utslipp, ettersom avfallet ikke forbrennes
  • Reduserte utslipp, ettersom gjenvunnet materiale erstatter jomfruelige råvarer

Eksempelvis kan materialgjenvinning av én kvadratmeter vinylgulv innebærer en reduksjon i klimagassutslipp på 10 kg CO2 ekv.

Les mer om Circular Collection på våre nettsider, og last ned gratis rapport som viser klimagevinstene ved gjenvinning