EPD viser at Tarketts iQ-gulv med bioattribuert vinyl gir lavere klimagassutslipp A1-A3

Dato: 12 Apr 2023

Tarketts iQ-gulv produsert med bioattribuert vinyl (BIOVYN™) innebærer at den fossile oljen er erstattet av biobasert råvare i produksjon, i henhold til prinsippene om massebalanse. I kombinasjon med vårt arbeid for en sirkulær omstilling er dette en innovativ løsning for å møte voksende klimautfordringer.

iQ-gulv med bioattribuert vinyl - et bidrag til redusert klimagassutslipp
Produksjon med bioattribuert vinyl (BIOVYN™) innebærer at fossile råvarer erstattes med fornybar biomasse, som ikke konkurrerer med matproduksjon, og som stammer fra trerester fra skoger i Finland. Den fornybare råvaren tilsettes gjennom prinsippet om massebalanse, og sertifiseres av en ekstern partner, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials), for å garantere full sporbarhet og transparens.

iQ Granit og iQ Eminent med bioattribuert vinyl har et lavere klimaavtrykk A1-A3 sammenlignet med standardversjonen. Informasjon om produktenes klimapåvirkning er tilgjengelig i våre EPD’er.
Dette gjelder også for kolleksjonen iQ Natural, som ved lansering i 2019 var verdens første vinylgulv med bioattribuert vinyl.

Tarketts iQ-gulv med BIOVYN™ kan dermed bidra til god rangering i flere av byggebransjens sertifiseringsordninger slik som LEED, WELL og BREEAM-NOR.

Prinsippene om massebalanse åpner for et grønt skifte i eksisterende industriell infrastruktur, uten at det innebærer ressurskrevende utvidelser av nye produksjonsanlegg. Derfor er dette en stor og viktig mulighet for å kunne drive utviklingen mot et mer klimavennlig samfunn.

Produktene med BIOVYN™ holder samme ytelse som standardversjonen og kan i likhet med øvrige iQ-kolleksjoner hentes tilbake etter bruk og gjenvinnes til råvare for nye produkter gjennom Tarketts retur- og resirkuleringssystem ReStart*.

*Gjelder gulv produsert fra 2011 og nyere

Klassiske og innovative design-gulv
iQ-gulvenes reise, fra kun å være et funksjonelt produkt i offentlige miljøer til et materiale som nå hylles på internasjonale designmesser, henger sterkt sammen med at iQ-serien er et foregangsprodukt innen sirkulær omstilling og økodesign. Det seneste steget i dette arbeidet innebærer at de klassiske kolleksjonene iQ Granit og iQ Eminent nå kan produseres med bioattribuert vinyl.

De homogene vinylgulvene i iQ-serien ble utviklet for å oppfylle de høye kravene til hygiene og sikkerhet på sykehus, og har vært produsert i Sverige siden 80-tallet. Videreutviklingen av iQ-kolleksjonene til det moderne designmaterialet det er i dag, oppfyller markedets ønske om designbredde og behovstilpassede mønstre – og i dag ser vi iQ-gulvene i estetiske og høyprofilerte miljøer som kontorer, butikker og private boliger. Les om iQ-kolleksjonene til interiørprosjekter her.