Økt CO2-besparelse og ny ReStart®-rekord i 2021

Dato: 12 Jan 2022

I 2021 har Tarkett samlet inn 172 tonn vinylkapp og –rester fra prosjekter i hele Norge gjennom retursystemet ReStart®. En økning på 33 % fra året før.

Et vesentlig bidrag
I Norden har Tarkett samlet inn monteringskapp av vinylgulv via ReStart® i over 20 år, og i Norge har vi merket en klar økning de siste årene. I 2019 samlet vi totalt inn 79 tonn. I 2021 ble resultatet 172 tonn. ReStart-systemet er sirkulær økonomi i praksis, og et velfungerende logistikksystem fra nord til sør. Resultatet bekrefter en tydelig trend og et viktig ærende i globalt perspektiv.

Beregninger Tarkett har gjort i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet, viser at for hver kilo kapp av vinylmaterialer som gjenvinnes, reduseres klimagassutslippene med 3,6 kg CO2e*. Klimagevinsten ved gjenvinning av gulvfraksjoner er dermed vesentlige, og vårt årsresultat på 172 tonn har således bidratt til å redusere klimagassutslipp med flere hundre tonn totalt!

*Last ned gratis rapport for informasjon om tall og beregninger her

Hva er ReStart
ReStart® er navnet på Tarketts kostnadsfrie system for resirkulering, hvor vi samler inn og returnerer materiale til Tarketts egne gjenvinningsanlegg for å gjøre det til ny råvare i produksjon av gulv. ReStart-systemet håndterer monteringskapp og utrevne vinyl og linoleumsgulv fra Tarkett, samt alle teppefliser laget av PA6 garn, uavhengig av produsent.

I Tarkett er vi overbeviste om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Det innebærer at vi bruker ressurser på å utvikle produkter skapt for sirkulær økonomi, men også på å utvikle teknikker for å identifisere, håndtere og prosessere returmaterialet, og deretter bruke det som råvare til nye gulv.

Gjenvinning med ReStart - en video som forklarer prosessen

Redusert CO2-utslipp på byggeprosjekt i Verdal
Systemet er en konkret løsning for avfallshåndtering av gulvmateriale, hvor sporbarhet fra prosjekt til gjenvinning kan garanteres. Derfor kan det også utstedes sertifikater som viser klimagevinsten.

I Trøndelag har Tarketts kunde Enes og Olsen Malerforretning AS vært gulventreprenør på byggeprosjektet ved Verdal Bo- og behandlingssenter, og installert over 12.000 kvm homogen vinyl. Monteringsjobben har totalt gitt 6,8 tonn i returforsendelse for materialgjenvinning gjennom Tarketts ReStart®-system. Redusert avfallsmengde sendt til deponi og forbrenning, og minsket behovet for jomfruelig råvareuttak, har således bidratt til en klimagassreduksjon på hele 24,5 tonn.

Prosjektet i Verdal kommune er bygget etter kriteriene for BREEAM-NOR Very Good, og i sertifiseringskategorien avfall har Veidekke Entreprenør og Grande Entreprenør vært meget konkrete i sitt ønske om å oppnå høyest mulig sorteringsgrad, og minimere avfall produsert på byggeplassen. Sorteringsgraden på hele 98,24 % viser et meget godt resultat, og med ReStart-løsningen fra Tarkett har Enes og Olsen bidratt til dette målet.

Les mer om prosjektet i Verdal, og klimagevinstene her