Design fremtidens skolebygg med fokus på læring, trivsel og miljø

Dato: 17 Nov 2021

Forskning viser at skolemiljøet påvirker skoleresultater. Derfor handler utforming av læringsmiljøer om mer enn praktisk pedagogikk.

Design for logistikk, eller læring & trygghet?
Utforming av skole- og undervisningsbygg handler ofte om praktisk logistikk av elever og ansatte, og byggetekniske krav skal tilfredsstilles i prosessen. Men design av skolebygg og andre akademiske lokaler handler om mye mer.

Lokalene bør utformes for å oppmuntre til læring, og samtidig bidra til et positivt og trygt læringsmiljø. Dette er basen til barna våre fra 5-års alder, og mange behov må imøtekommes.

Oppi alt dette har farger en betydelig viktigere rolle enn bare å være dekorative – de påvirker menneskenes følelser og atferd, og særlig i de tidlige utviklingsårene. Dette fremkommer blant annet av Tarketts egen fargestudie som kan lastes ned gratis her.

Hukommelsen forbedres med 55 – 78 % hos barn
som er omgitt av yndlingsfargene sine*

Farger, miljø og læringsevne
Farger, mønstre og materialer kan hjelpe med å definere forskjellige arealer og gjøre funksjonene deres tydeligere; for eksempel påvirke til læring i klasserom og stimulere appetitt i spiseområder. Valget av farger på skoler og universiteter må også ta utgangspunkt i elevenes alder ettersom ulike aldersgrupper påvirkes av farger på ulike måter.

En større bevissthet om elevers helse og velvære – særlig i de yngste aldersgruppene – har og medført økt fokus på den miljømessige ytelsen til skolebygg og vi ser stadig flere bygg som blir miljøsertifiserte. Arkitekter og designere fokuserer i dag på å få inn mer dagslys, å bruke bærekraftige og sunne materialer, og å benytte fornybare energikilder.

Hva kreves for å skape et optimalt læringsmiljø?
Under har vi listet noen av de faktorene som bidrar til å skape et optimalt læringsmiljø. Dette er med tanke på elevenes læringsevne og personlige utvikling, samt mulighetene for å bedre miljøet for personalet:

  • Farger påvirker følelser og konsentrasjonsevnen, og bør brukes for økt funksjonalitet.

Les mer om betydningen av farger og materialer for læring i Tarketts omfattende europeiske studie

  • Sørg for godt og naturlig lys som er mindre anstrengende for øynene.

Les mer om betydningen av lys og lysrefleksjonsverdi i våre gulv

  • Bedret inneklima kan forebygge astma og allergier, og redusere sykefravær.

Les mer om viktigheten av godt inneklima og luftkvalitet

  • God akustikk i klasserommet forbedrer kommunikasjon og arbeidsro, og gir bedre læring.

Les mer om støyreduksjon og akustikkdempende gulv

  • Rene og hygieniske lokaler øker trivsel for både lærere og elever.

Les mer om valg av gulv og renholds økonomi
 

 *Kilde: Cockerill, I.M. & B.P. Miller: Children’s Colour Preferences and Motor Skill Performance with Variation in Environmental Colour (1983)