Demensvennlige gulv fra Tarkett – sett med deres øyne

Dato: 25 Okt 2021

Tarketts gulv er en viktig del av interiørdesignen og bidrar til økt velvære og trivsel når kognitive evner hos en aldrende befolkning blir redusert.

Design i sykehjem for personer med demens
I Tarkett er vi opptatt av å legge til rette for at arkitekter og designere enkelt skal finne gulv som er tilpasset prosjekter og ulike kravspesifikasjoner. Når det gjelder å skape gode bomiljøer for eldre og pleietrengende, har nemlig arkitekter og designere en svært viktig rolle. Miljøene skal oppleves koselige og velkjente, og ikke som et tydelig institusjonsmiljø. Det kan ofte forverre symptomer og sykdomsutvikling.

Nå finnes derfor et filter på vår hjemmeside som viser hvilke av våre produkter som er vurdert som demensvennlige. Mønster og utforming av disse gulvene er vurdert av University of Stirlings Dementia Services Development Center (DSDC), opp mot det som er best egnet for personer med demens 1a eller 1b. Produktenes lysrefleksjonsverdi (LRV) er del av vurderingen, og er spesifisert for hvert gulv.

Gjennom deres øyne – virtuell virkelighetsoppfattelse for bedre å forstå demensvennlig design
Andelen mennesker som må takle både demens og nedsatte kognitive evner i en aldrende befolkning er betydelig. Befolkningen i den vestlige verden blir eldre, ikke minst i Norden.

Hukommelsesproblemer, vanskeligheter med å prosessere informasjon og nedsatte kommunikasjonsevner er blant de viktigste konsekvensene av demens. Disse blir ofte ledsaget av nedsatt syn, problemer med å gjenkjenne miljøet eller oppfatte gjenstander tredimensjonalt.

Derfor har Tarkett sammen med VR-EP (Virtual Reality-Empathy Platform) designet et verktøy som skal hjelpe interiørarkitekter og designere innse hvordan nedsatte kognitive evner som syn, oppfattelse av farger, kontraster og materialer påvirkes av deres valg. Dette gjennom å vise en verden slik den ser ut med ulike aldersrelaterte påvirkninger. Les mer om verktøyet, og bestill en demo fra oss her.

Designprinsipper for syke- og pleiehjem for personer med demens og nedsatte kognitive evner
Tarkett har også har skapt en guide for å gi alle som utformer lokaler og miljøer for eldreomsorg en tydelig forståelse for de forandringer som oppstår hos eldre, spesielt i kombinasjon med demens. Vårt ønske er å kunne bidra til å gjøre disse miljøene så støttende som mulig, med gulv som nøkkelelement.

Velg riktig type mønster

  • Velg gulv uten for mye mønster, eller med striper, sirkler og firkanter.
  • Bruk en hjemmekoselig interiørstil med for eksempel tremønstre på gulvet.

Forsterk den tredimensjonale oppfatningen

  • Bruk gulv med matt overflate fordi blanke gulv kan oppfattes som våte og glatte.
  • Unngå lange korridorer med en design som oppleves som gjentakende.

Oppmuntre til bevegelse

  • Sørg for at gulv og vegger er lette å holde rene og har en tett, jevn overflate.
  • Sørg for at gulvet har et sterkt og holdbart slitesjikt.

Les mer om design i sykehjem for personer med demens, og se alle våre tilpassede kolleksjoner her.

For spørsmål om VR-verktøyet og ønsket om en demo, vennligst kontakt Tarkett.