Stor økning i andel teppefliser innsamlet for resirkulering gjennom Tarketts ReStart-system

Dato: 23 Jan 2023

Med retur- og resirkuleringsordningen ReStart® hentet Tarkett i 2022 inn 42,3 tonn utrevne og gamle teppefliser som ble sendt til resirkulering ved gjenvinningsanlegget i Nederland. Målet var 15 tonn. Dette viser at løsningen fungerer i praksis, og at markedet ser verdien i løsningen.

Resirkulerbare råvarer og resirkulerbare produkter
Som eneste teppeprodusent i Norden bidrar Tarkett til å begrense bruken av jomfruelige råmaterialer ved å hente tilbake utrevne og gamle teppefliser for resirkulering. Via ReStart-systemet kan vi samle inn og gjenvinne om lag halvparten av de 1 million kvadratmeterne med teppefliser som rives ut i Norden hvert år - uansett merke.

Tarkett har i samarbeid med Aquafil, utviklet en teknikk som gjør det mulig å separere garnet fra resten av teppeflisen. Aquafil bruker deretter materialet til å produsere ECONYL®-garn, som består av 100% gjenvunnet materiale. Dette brukes til å blant annet produsere nye teppefliser. I tillegg kan EcoBase-baksiden på teppeflisene gjenvinnes. Disse er utviklet og designet for gjenvinning, og har vært på markedet i flere år.

Sirkulær økonomi i praksis
ReStart-løsningen sikrer at gulvmaterialer ikke sendes til deponi og forbrenning, men heller blir sekundære ressurser i Tarketts sirkulære kretsløp. Ifølge rapporten "Klimabidrag bygg & anlegg"*, utarbeidet av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Asplan Viak, fremkommer det blant annet store utslipp knyttet til bruksstadiet av bygg (B4-B5), og hyppig utskifting og renovering av dekker. Utskiftning av teppefliser i forbindelse med leietakertilpasning nevnes spesifikt.

Men for å få inn gulvmaterialer for gjenvinning er det viktig at Tarkett kommer tidlig nok inn i prosessen for å informere aktørene, og identifisere produktene. Dette var heldigvis tilfellet da KLP Eiendom satte i gang en større leietakertilpasning i Oslo.

Som et resultat av at Tarkett ble tatt med tidlig i prosessen, og involverte aktører som ønsker å bidra ved å ta i bruk klimavennlige løsninger, sendes nå flere tusen kvadratmeter teppeflis til gjenvinning. Det gir betydelige klimagevinster, og forhindrer gulvmaterialer fra å bli sendt til deponi og forbrenning. I tillegg reduserer det behovet for uttak av jomfruelig råvare fordi det resirkulerte materialet blir til sekundære råvarer i produksjon av nye teppefliser.

Hver kvadratmeter teppeflis gir en klimabesparelse på mellom 6 - 10 kg CO2ekv. Når leietakertilpasningen for KLP Eiendom i Schweigaards gate utgjør flere tusen kvadratmeter teppeflis innebærer det en vesentlig reduksjon av klimagassutslipp. Les mer om samarbeidet mellom KLP Eiendom og Tarkett her.

* https://www.eba.no/artikler/2022/klimabidrag-bygg--anlegg/

LES MER OM RETUR- OG RESIRKULERINGSORDNINGEN RESTART FOR TEPPEFLISER, LINOLEUM OG VINYL HER