Tarkett skal redusere utslipp med 30 % - slutter seg til Science Based Targets-initiativet.

Dato: 9 Feb 2022

Tarkett lanserer sitt nye klimaveikart, som innebærer en reduksjon av klimagassutslipp i hele verdikjeden med 30 % innen 20301. Dette skal nå evalueres av Science Based Targets (SBTi).

Science Based Targets-initiativet er et samarbeid mellom CDP (Carbon Disclosure Project), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens Naturfond (WWF).

Science Based Targets er en metode for bedrifter å sette og evaluere vitenskapelig baserte klimamål i tråd med Parisavtalen. Byggenæringen kan bidra stort til ressursforvaltning og redusert klimapåvirkning, fordi næringen globalt står for om lag 40 % av klimagassutslipp (produksjon, transport og forbrenning) og 60-70 % av totalt avfall².

Tarketts klimaveikart inkluderer reduksjoner i klimagassutslipp fra egen virksomhet (Scope 1), innkjøpt energi (Scope 2) samt reduksjoner fra resten av verdikjeden fra leverandører til sluttkunder (Scope 3)

«Vi har engasjert våre team over hele verden og sammen utviklet klimamål som samsvarer med Parisavtalen», sier Arnaud Marquis, Chief Sustainability and Innovation Officer i Tarkett.
«Vi jobber nå tett med SBTi for å evaluere og godkjenne målene våre, og øke vårt bidrag til en karbonnøytral verden innen 2050. Disse målene er ekstremt utfordrende, ettersom kun 10 % av utslippene våre er knyttet til egen produksjonsvirksomhet. Resten kommer fra råvarer samt behandling og forbrenning av våre produkter etter endt bruk. Å sette disse målene for hele verdikjeden er en vinn-vinn-situasjon – det bidrar til å redusere både våre egne og våre kunders klimagassutslipp. Vi har en viktig rolle i det å endre spillereglene for vår bransje og gjøre det sammen med ulike aktører. Alle må være med på reisen og bidra slik at endringen kan skje så raskt som mulig

I løpet av det siste tiåret har Tarkett redusert klimagassutslipp fra egne fabrikker med 38 % (Scope 1 og 2)³. Dette er oppnådd gjennom økt energieffektivisering av produksjonsanlegg, bruk av fornybar energi og økodesignede produkter. Som en del av strategien for sirkulær økonomi har Tarkett utviklet retursystemet ReStart® for innsamling og resirkulering av gulv. Ved å resirkulere en kvadratmeter vinylgulv reduseres klimaavtrykket med vel 10 kilo4  CO2e. ReStart®-systemet inkluderer løsninger for vinylgulv, linoleum og teppefliser.

1 Sammenlignet med 2019, scope 1, 2 og 3
2 2019 Global Status Report for Buildings and Construction & International Energy Agency (IEA) & Eurostat)
3 Mellom 2010 og 2020, scope 1 & 2, absolutte tall i kg CO2e
4 Rapport: Climate benefits from recycling flooring waste, september 2021.

Les nyhetssaken på våre nettsider, eller klikk her for mer informasjon omkring Tarkett, våre produkter og vårt arbeid for bærekraft.