iQ Loop - Et sirkulært vinylgulv, og en motivasjon for resirkulering

Dato: 8 Apr 2024

Skal vi få til en sirkulær økonomi, må mengden av materiale som sendes i retur økes. Det krever også et større samarbeid mellom flere ulike aktører.

Stort potensiale innen resirkulering av gulv

Det anslås at bare 25 prosent av installasjonskapp fra gulvlegging i bygge- eller renoveringsprosjekter kommer tilbake for resirkulering. For å øke mengden vil det kreves et større samarbeid mellom flere aktører. Eiendomsbesittere og arkitekter må beskrive resirkulering, gulvleggere må tilslutte seg returordninger som samler inn installasjonskapp, og gulvleggere og entreprenører må være bevisste når et gulv skal rives ut.

Join the Loop!

I mars 2024 lanserte Tarkett et nytt homogent vinylgulv. iQ Loop er produsert av >65 prosent post-use materiale, og det resulterer i en halvering av CO2-utslipp* sammenlignet med deres øvrige iQ-vinylgulv (som allerede har markedets laveste CO2-fotavtrykk). Samtidig med produktlanseringen presenteres også konseptet Join the Loop, som er en oppfordring til eiendomsbesittere, entreprenører og gulvleggere om å resirkulere mer materiale.

Tarkett håper at konseptet Join the Loop skal få flere til å resirkulere i stedet for å sende materialer til forbrenning eller deponi. Som en motivasjon vil produktet iQ Loop primært tilbys kunder som bidrar gjennom ReStart. Mange snakker om resirkulering, men det er forskjell på materialer som kan resirkuleres og materialer som faktisk resirkuleres. Det er også forskjell på materialer som i resirkuleringen nedgraderes til andre produkter, og materiale som resirkuleres til et likeverdig gulvprodukt, sier Per Olaf Øxseth, administrerende direktør i Tarkett.

For Tarkett er arbeidet med å minimere miljøpåvirkningen helt sentralt. Utviklingen av iQ Loop startet med målsettingen om å skape et nytt gulvprodukt av alt homogent materiale som sendes tilbake for resirkulering til Tarketts fabrikk og resirkuleringsanlegg i Sverige. Et spørsmål som de har jobbet med i denne prosessen, var hvor stor andel resirkulert råvare et produkt kan bestå av. Svaret ble 65–70 prosent, hvis man fortsatt skal kunne ha kontroll på gulvets farge og design.

Designsamarbeid med Note (design studio)

Siden det nye gulvmaterialet består av en så stor andel resirkulert råvare i ulike farger, blir fargeresultatet grått. Kolleksjonen iQ Loop er utviklet i et samarbeid mellom Tarkett og det svenske designstudioet Note, som tidligere har designet den fargerike vinylgulvkolleksjon iQ Surface. iQ Loop har blitt en kolleksjon unike vinylgulv i 7 grånyanser.

Vi jobber gjerne med sterke farger. Hvis vi bruker grått er det vanligvis i materialer der fargen forekommer naturlig, så det føltes først begrensende å bare jobbe med grått. Men de strenge kriteriene ble snart en kreativ ressurs, og vi kunne fordype oss og arbeide fokusert men bredt innenfor det grå spekteret. Det er et veldig spesielt prosjekt for oss å være en del av da resultatet av prosjektet er noe mer enn bare produktet - at det er bærekraftig gjennom så mange ledd, sier Charlotte Ackemar, produktdesigner hos Note.

Etablert innsamlingssystem

For at resirkulering av utrevne gulv og installasjonskapp skal være mulig, må systemer for innsamling og retur være enkle og tilgjengelige. Tarkett er en av verdens største produsenter av gulv, og ReStart er deres retursystem som gjør det mulig å føre produkter fra lineær til sirkulær økonomi. Gjennom ReStart sendes innsamlingsposer og -bager ut til prosjekter, som deretter hentes gratis og transporteres til deres anlegg i Ronneby, Sverige. Tarkett har jobbet med resirkulering siden 1957, og tar i dag tilbake vinylgulv, teppefliser, linoleum og parkett gjennom ReStart.

* EPD S-P-12403

Les mer om iQ Loop her!