Reduser klimagassutslipp fra kontorbygg – resirkuler teppeflisene

Dato: 22 Aug 2022

Å resirkulere teppefliser gir vesentlige klimagassbesparelser. Retursystemet ReStart fra Tarkett er en konkret løsning på veien til reduserte utslipp ved rehabilitering og ombygging av bygg. Løsningen muliggjør gjenvinning av teppefliser som ellers ville blitt sendt til deponi og forbrenning.

Kontorbygg og utleielokaler
En rapport utarbeidet av EBA[1] slår fast at det for utskiftning og renovering av kontorbygg (LCA B4 – B5) er spesielt høye klimagassutslipp knyttet til kategorien «dekker», og teppefliser nevnes spesifikt. Årsaken knyttes til at utskifting av leietakere, og tilhørende rehabilitering og ombygging av kontor- og næringsbygg, ofte river ut gulvet og sender det til deponi og forbrenning. Det beste for miljøet er å la teppeflisene bli liggende, men hvis de må rives ut bør de så absolutt resirkuleres – ikke kastes.

Klimagevinst ved resirkulering
Klimabesparelsen ved å resirkulere teppefliser er på 6 - 10 kg CO2[2] per kvadratmeter utrevet teppeflis.

Via ReStart-systemet kan vi samle inn og gjenvinne om lag halvparten av de 1 million kvadratmeterne med teppefliser som rives ut i Norden hvert år - uansett merke. Den potensielle klimagevinsten er derfor vesentlig.

Tarketts salgsrepresentanter har kompetanse til å identifisere om teppeflisene i prosjektet ditt kan gjenvinnes, og bistår gjerne med å rådføre i kartleggingsprosesser. Så langt i 2022 har Tarkett i Norge samlet inn over 26 tonn teppefliser som er sendt til gjenvinning for å bli råvare for nye gulv, og vi har kapasitet til mye mer.

KONTAKT DIN LOKALE SALGSREPRESENTANT FOR MER INFORMASJON OM GJENVINNING AV UTREVNE TEPPEFLISE

[1] EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, «Klimabidrag bygg & anlegg – en gjennomgang av alle klimagassutslipp som kan ansvarliggjøres norsk bygg- og anleggsektor»
[2] Climate benefits from recycling flooring waste, Sept 2021

Designet med sirkulære egenskaper
Tarkett har i samarbeid med Aquafil, utviklet en teknikk som gjør det mulig for oss å separere garnet fra resten av teppeflisen. Aquafil bruker deretter materialet til å produsere ECONYL®-garn, som består av 100% gjenvunnet materiale. Dette kan også brukes til å blant annet produsere nye teppefliser. I tillegg kan EcoBase-baksiden på våre teppefliser, gjenvinnes. Disse er utviklet og designet for gjenvinning, og har vært på markedet i flere år.

Teppefliser velges i dag blant annet på bakgrunn av design, akustikk, luftkvalitet og estetikk. Vel så viktig er at produktet bevisst også velges på grunn av sine sirkulære egenskaper.

Tarkett er i dag den eneste teppeprodusent som produserer teppefliser på en sirkulær måte, dvs. resirkulerer gamle teppefliser til nye, av samme høye kvalitet. Dette gjør teppefliser til en naturlig del av vår samling resirkulerbare gulv i Circular Collection.

LES MER OM VÅRE RESIRKULERBARE GULVKOLLEKSJONER I CIRCULAR COLLECTION