Weland styrker satsingen på bærekraftsarbeid

Dato: 10 Jun 2020

Weland er i gang med arbeidet for å nå utvalgte bærekraftsmål fra FNs 2030-agenda. Jonas Holmgren er miljø- og sertifiseringsansvarlig i Weland og dermed ansvarlig for fremdriften i arbeidet: – Vi jobber for at neste generasjon også skal ha muligheter, sier han.

I snart 13 år har Jonas Holmgren arbeidet med miljøspørsmål og bærekraft i Weland. I tiden framover skal han kartlegge selskapets bærekraftsarbeid og finne mulige veier fremover. Tidligere har han for eksempel hjulpet Hylte Tryck med miljøvennlige tiltak som svanemerket trykk og bruk av tre fra bærekraftig skogbruk.

– Vi har et solid fundament å bygge videre på siden vi har arbeidet med bærekraftsspørsmål i en årrekke. Men det er alltid mulig å gjøre mer, sier Jonas Holmgren.

ELBILER OG BÆREKRAFTIG PRODUKSJON
Når tiden for 2030-agendaen renner ut, håper Jonas Holmgren at Weland har kommet langt i bærekraftsarbeidet.

Konsernet har imidlertid en kortere tidshorisont enn som så: Weland satser på å ha gjort store endringer allerede om få år. Akkurat nå har vi fokus på energieffektivisering med tiltak som elbiler, strømsøyler og bærekraftige produkter.

– Alle virksomheter har ulike forutsetninger, og vi starter med Weland i Smålandsstenar for deretter å se hvordan vi kan utvide satsningen. Vi kommer til å velge ut noen av miljømålene fra 2030-agendaen og finne en bredde som gjør at de kan innføres i flere selskaper. Det gjelder å skape bærekraftige produkter med en bærekraftig produksjon, men også å flette inn økonomisk og sosial bærekraft, avslutter Jonas Holmgren.

KORT OM FNS 2030-AGENDA

  • Agendaen omfatter 17 globale bærekraftsmål.
  • I tillegg til rene klimamål dekker programmet også mål for sosial bærekraft, herunder mindre forskjeller mellom landene, bedre helse og velvære og anstendige arbeidsvilkår.
  • For at Skandinavia skal kunne vise vei mot en bærekraftig utvikling, må hele samfunnet delta.