Flammerist

Dato: 4 Nov 2020

Weland Flammerist er en brannkvelende rist som kan slukke en brann på tre sekunder. Risten er spesielt utviklet for brannslokkingsbrønner i f.eks. transformatorstasjoner.

Unike egenskaper

Weland Flammerist har en unik utforming som gir den evne til å slukke en oljebrann raskt. Ved branntilløp med brennende olje renner oljen gjennom perforeringen i risten og kveles på grunn av flammeristens egenskaper.

Tester utført av Danish Institute of Fire and Security Technology påviser svært gode resultater med en slukketid på bare tre sekunder. Resultatet viser også at det ikke var noen skader eller misfarginger på produktet etter brannen. Du kan få rapporten fra en av våre selgere.

Weland Flammerist er mønsterbeskyttet (nr. 005650389) og patent pending (ans.nr. 18195722.6).

Korrosjonsbestandig

Weland Flammerist er svært motstandsdyktig mot korrosjon, og er tilpasset industrielle områder med aggressivt klima. Andre bruksområder kan være offshore og petrokjemiske industrier.

Lett å håndtere

Lette seksjoner gjør at flammeristen er enkel å montere og demontere ved f.eks. reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Risten er sklisikker, Rutschklass R11, og alle åpninger er Ø10 mm eller mindre, slik at små gjenstander ikke kan falle gjennom. Risten er dimensjonert for en punktbelastning på 1,5 kN eller en jevnt fordelt last på 5 kN/m².


Standard Flammerist

Weland Flammerist leveres komplett i de fleste tilfeller, inkludert bærende profiler.

Profilbredde og -lengde

Flammerist produseres som standard i profilbredde 150 mm, men kan også tilpasses brønnens mål. Maksimal lengde er 2990 mm.

Opplegg og bjelke

Oppleggsprofiler av vinkelstang samt bjelke med støttebein av støttebein av HUP-profil inngår.

Endeprofiler

Start- og sluttprofiler leveres med bredde 150 mm. Maksimal lengde 2990 mm.

Tileggsvalg

Som tilleggsvalg kan man få fester for jording, festedeler til oppleggsprofilen samt inspeksjonsluker med stige som forenkler drift og tilsyn av brønnen.

Overflatebehandling

Alt materiale varmgalvaniseres iht. SS EN ISO 1461.

Prosjektering

Vi hjelper til med prosjektering og tegning av prosjektet.

Film