Fleksibel sikkerhetsløsning med Weline

Dato: 16 Okt 2020

Alle tak som det blir behov for å ferdes på, skal ha taksikkerhetsutstyr. Det er også viktig å vite hvem som har ansvaret for hva. Weland har et stort utvalg av produkter for taksikkerhet. Våre produkter gjør taket sikkert å ferdes på. Vi har også snøfangere som beskytter mot snøras fra tak. På snørike vintre er det viktig med en fungerende snøfanger.

Vaiersystem
Weline vaiersystem kan monteres sammen med våre taksikkerhetsprodukter. Weline kan monteres både ved nyproduksjon og til eldre eksisterende systemer. Weline fås i tre versjoner, Spor, Klo og Rør. Felles for alle systemene er at en vaier monteres langs takbroen, takstigen, mønerekkverket, arbeidsplattformen eller direkte på taket. Brukeren kobler sikkerhetslinen sin til en løper eller rett på vaieren. Personen får da en fleksibel sikkerhetsløsning i forbindelse med arbeid og vedlikehold på tak og andre utsatte arbeidssteder.

Ved montering til eksisterende taksikkerhetssystemer skal disse være montert med minst tre festepunkt i tak, det skal være fritt for skader og montert i henhold til monteringsanvisninger som gjelder ved monteringen.

Montering av vaiersystem direkte på flate tak
Weland har utviklet et nytt feste for montering av vaiersystem direkte på flate tak. Det nye festet krever ikke takbro, mønerekkverk eller stige for å montere Weline. Festet monteres direkte på tetteplaten, og avstanden mellom festepunktene er maksimalt 10 meter.

Med vårt nye feste i Weline-serien skaper man enkelt en trygg og funksjonell sikkerhetsløsning til en uslåelig pris. Denne nye løsningen kan erstatte mønerekkverket og livlinefestet på papp- og duktak.