Et viktig bærekraftsfremskritt for Weland – EPD-sertifiserte byggevarer.

Dato: 12 Jan 2022

EPD-miljødeklarasjonen øker både bevisstheten og kunnskapen om klimaavtrykket til ulike byggevarer, noe som hjelper byggebransjen til å ta mer klimasmarte valg. For Weland er EPD-sertifisering en åpenbar del av bærekraftsarbeidet, og man er tidlig ute med å sertifisere deler av produktsortimentet.

Viktig fremskritt mht. bærekraft.
– Det er viktig å skape åpenhet slik at kunden har mulighet til å følge hele produktets livssyklus, fra materiale til endelig levering. At mange av Welands produktene er laget av stål som kan resirkuleres på ubestemt tid, bidrar ytterligere til klimagevinsten. Det er verdens mest resirkulerte materiale, som passer perfekt til sirkulær konstruksjon.

Det er økende krav til bærekraft for byggebransjen. Trenden er klar og forventningene er høye fra både samfunn, kunder og de som skal bo eller jobbe i eiendommene. Grønn eiendom og smarte byer er en realitet som sakte tar form, og for byggebransjen er det viktig å kunne vise miljøpåvirkningen av en bygning i løpet av sin levetid. Dette gjøres gjennom såkalte livsløpsvurderinger, LCA.

Welands tanke er at våre kunder i byggebransjen vil dra stor nytte av dataene vi har produsert på våre varmgalvaniserte produkter. Gjennom dem kan de allerede i designfasen finne tilsvarende produkter, sammenligne dem med hverandre og aktivt velge den med lavest miljøpåvirkning.

Bærekraftsarbeidet er alltid til stede
Weland produserer sine produkter i Sverige og har en lang svensk produksjonstradisjon bak seg.

Dette betyr at produktene våre ikke reiser over hele verden, noe som i seg selv er en stor miljøfordel. Det betyr også at vi tar en større helhetlig tilnærming til hele produksjonskjeden, et ansvar som sammen med vår geografiske nærhet til det nordiske marked skaper trygghet for kunden.

I Weland pågår bærekraftsarbeidet kontinuerlig og vi er stolte over at produktene våre i noen tilfeller ligger langt under generiske data for CO2-utslipp. Selv i sammenligningene vi har gjort med selskaper som tilbyr lignende produkter som våre, ser verdiene våre veldig bra ut. Vi er stolte, men det betyr ikke at vi er lykkelige. Arbeidet med å redusere vårt fotavtrykk på klimaet har stort fokus og er blitt en naturlig del av vårt daglige arbeide.

Les mer om Miljødeklarasjon (EPD) (svensk)

Les mer om Environmental product declaration (EPD) (engelsk)