Vaiersystem Weline

Dato: 13 Sep 2017

Welands egen fallbeskyttelse Weline fås i tre versjoner, Spor, Klo og Rør. Felles for alle systemene er at en vaier monteres langs takbroen, takstigen, mønerekkverket, arbeidsplattformen eller direkte på taket. Brukeren kobler sikkerhetslinen sin til en løper eller rett på vaieren. Personen får da en fleksibel sikkerhetsløsning i forbindelse med arbeid og vedlikehold på tak og andre utsatte arbeidssteder.

Weline vaiersystem kan monteres sammen med våre taksikkerhetsprodukter. Weline kan monteres både ved nyproduksjon og til eldre eksisterende systemer.

Ved montering til eksisterende taksikkerhetssystemer skal disse være montert med minst tre festepunkt i tak, det skal være fritt for skader og montert i henhold til monteringsanvisninger som gjelder ved monteringen.

Montering av vaiersystem direkte på flate tak.

Weland har utviklet et nytt feste for montering av vaiersystem direkte på flate tak. Det nye festet krever ikke takbro, mønerekkverk eller stige for å montere Weline. Festet monteres direkte på tetteplaten, og avstanden mellom festepunktene er maksimalt 10 meter.

Med vårt nye feste i Weline-serien skaper man enkelt en trygg og funksjonell sikkerhetsløsning til en uslåelig pris. Denne nye løsningen kan erstatte mønerekkverket og livlinefestet på papp- og duktak.

Støttepunkt

Maksimal avstand mellom støtter på vertikale strekk er 10 meter og langs takfallet opptil 15 graders helling. Mellom 15-50 graders helling er maksimal avstand 2,5 meter. Over 50 grader helling maksimalt 1,2 meter. Hvis man som bruker vil benytte vaieren som en støtte ved arbeid, anbefaler vi en avstand på maks. 2,5 meter mellom støttepunktene.

Obs! Med støtte menes ikke at man kan arbeide hengende i systemet, f.eks. utover kanten av taket.

Prosjektering

På kortere strekk enn 5 meter regnes ikke vaier vanligvis som nødvendig. Vaieren skal være minst 0,5 meter kortere enn takbroen/mønerekkverket eller trinnene den monteres til.

Alle inngående bolt- og skruekomponenter følger med til respektive produkt.

 


Weline Spor

Brukeren forankrer sikkerhetslinen sin i løperen som er plassert på vaieren, og han eller hun kan deretter forflytte seg fritt over hele takoverflaten uten omkobling.

Benyttes med fordel på rette strekk på horisontale eller flate strekk (maksimalt 15 grader).

Weline Spor til takbro og mønerekkverk

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Feste for vaierstøtte

WL1001

 

Endefeste vaier

WL1002

 

Vaierstøtte spor

WL1004

 

Vaierløper

WL1005

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

 

Weline Spor til flate papptak

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Feste for vaierstøtte

WL1001

 

Endefeste vaier

WL1002

 

Vaierstøtte spor

WL1004

 

Vaierløper

WL1005

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

Feste glatte tak

WL1009

 

Gummiskive Ø 35 mm (2 pr. feste)

GB0010

0,00

Tetteplate forhøyet

TP3551

2,7

 

Vaiersystem Weline
ZoomIn

 


Weline Klo

Brukere hekter sin egen karabinkrok rundt vaieren og kan ta seg forbi støttepunktene med et enkelt håndgrep, men uten at det er nødvendig å koble seg om. Egnet løsning hvis det er flere oppstigningssteder langs samme vaier.

Kan også brukes langs takbroer og stiger i takfallets retning opptil 50 grader.

Weline Klo til takbro, takstige og mønerekkverk

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Feste for vaierstøtte

WL1001

 

Endefeste vaier

WL1002

 

Vaierstøtte Klo

WL1003

 

Vaierløper

WL1005

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

 

Weline Klo til flate papptak

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Feste for vaierstøtte

WL1001

 

Endefeste vaier

WL1002

 

Vaierstøtte Klo

WL1003

 

Vaierløper

WL1005

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

Feste glatte tak

WL1009

 

Gummiskive Ø 35 mm (2 pr. feste)

GB0010

0,00

Tetteplate forhøyet

TP3551

2,7

 

Vaiersystem Weline
ZoomIn

 


Weline Rør

Brukes når man vil dra vaieren langs høydeforskjeller eller bøyer.

Brukeren kobler seg til en åpen løper og kan deretter forflytte seg fritt langs vaieren eller takoverflaten. Kan også monteres langs fasadestige og bratte hellinger som har støttepunkt utstyrt med fallstoppere.

Weline Rør til takbro, takstige og mønerekkverk.

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Endefeste vaier

WL1002

 

Vaierløper åpen

WL1010

 

Vaierfeste rør

WL1012

 

Vaierfeste rør fallstopper

WL1013

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

Vaierløper åpen demonterbar

XWL1010

 

 

Weline Rør til flate papptak

Beskrivelse Art.nr. Vekt (kg)

Endefeste vaier

WL1002

 

Feste glatte tak

WL1009

 

Vaierløper åpen

WL1010

 

Vaierfeste rør

WL1012

 

Vaierfeste rør fallstopper

WL1013

 

Endeterminal montert på vaier

XWL1007

 

8 mm vaier

XWL1008

 

Vaierløper åpen demonterbar

XWL1010

 

Gummiskive Ø 35 mm (2 pr. feste)

GB0010

0,00

Tetteplate forhøyet

TP3551

2,7

Vaiersystem Weline
ZoomIn