Taksikkerhet

Dato: 15 Jan 2020

Alle tak som det blir behov for å ferdes på, skal ha taksikkerhetsutstyr. Det er også viktig å vite hvem som har ansvaret for hva:

  • Eieren av eiendommen er ansvarlig for at det finnes taksikkerhetsutstyr, og at utstyret vedlikeholdes.
  • I byggeperioden er utbygger ansvarlig for at sikkerheten følges
  • Montøren er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret monteres riktig
  • Arbeidsgiver er ansvarlig for at den ansatte har personlig sikkerhetsutrustning og at dette benyttes

Weland har et stort utvalg av produkter for taksikkerhet.

Våre produkter gjør taket sikkert å ferdes på. Vi har også snøfangere som beskytter mot snøras fra tak. På snørike vintre er det viktig med en fungerende snøfanger.

Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med å finne riktig produkt til din eiendom. Vi tilbyr takbroer, taktrinn og takstiger, snøfangere, beskyttelsesrekkverk, vaiersystemer samt mønerekkverk og takfotrekkverk.

Takstiger
Våre takstiger (standard og universal) er lette og stabile. Begge har ekstra beskyttelse på trinnene for å gi økt sikkerhet. Universalstigens trinnbredde kan tilpasses for ulike typer tak.

Takbro
Welands takbro gjør det sikkert å forflytte seg langs taket. En høy sparkelist og et godt grep på gangbanen gir en ekstra sikkerhet, også under vanskelige værforhold. Takbroen er smidig å montere med gjengede hull i overdelene, og den skjøtes med overlapp for enkel tilpassing av lengden.

Vaiersystem
Welands egenutviklede fallbeskyttelse Weline er en sikker og fleksibel sikkerhetsløsning for montering av en vaier langs takbroen, takstigen, mønerekkverket eller direkte på taket. Løsningen er et godt alternativ ved bygg- og anleggsjobber samt snømåking på tak. Vaiersystemet oppfyller reglene for fallbeskyttelse på tak.

Mønerekkverk og takfotrekkverk
Møne- og takfotrekkverk benyttes ved midlertidig arbeid på tak. Welands rekkverk er enkle å montere, fordi de passer i hverandre, og det er enkelt å skyve rørene inn i festene. Det er bare skjøten som trenger sikring. Hvis takhellingen er mindre enn 6 grader, skal livlinekrok benyttes i stedet.

Beskyttelsesrekkverk
Welands stabile beskyttelsesrekkverk hindrer fallulykker fra tak. Vi tilbyr to forskjellige høyder på beskyttelsesrekkverkene: 500 mm og 1100 mm. Rekkverkshøyden 500 mm benyttes ved fare for gjennomtramp ved f.eks. takluker og vinduer, og beskyttelsesrekkverk med høyden 1100 mm gir god fallbeskyttelse langs takkant, takbro og takstige.

Snøfanger
Welands snøfanger beskytter tak mot snøras som kan forårsake skader på personer eller gjenstander i nærhet av eiendommen. På snørike vintre er det viktig med en fungerende snøfanger. Bruk vår konfigurator lenger opp på siden , her kan du enkelt regne ut hvor lang snøfanger du trenger, og dermed unngå overbelastning.