Sikkerhet på taket

Dato: 9 Mai 2018

Sikkerheten på våre tak er viktig for alle fra den enkelte huseieren til dem som har arbeidsplassen sin på taket. Alle tak som skal beferdes skal ha taksikkerhetsprodukter.

Weland har levert taksikkerhetsprodukter i snart 40 år. Helt siden vi startet med taksikkerhetsprodukter i 1980 har vi hatt en intensiv produktutvikling basert på egne erfaringer, synspunkter fra våre kunder, bransjeorganisasjoner og lovverk. Antall produktområder øker stadig, men antall inngående komponenter minsker. Dette letter jobben for oss og ikke minst for kunder og montører.

Foruten taksikkerhetsprodukter lagerfører vi fasadestiger med tilbehør og rømningsplattformer med rekkverk og konsoller. Våre produkter er CE merket og sertifisert etter Norsk standard. Weland er sertifisert i henhold til ISO 9001-standarden for kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001 for miljøstyringssystemer.

Klikk her for brosjyre Taksikkerhet.
Du kan også enkelt ta frem en kalkyle på de produktene du ønsker ved bruk av vår kalkyleprogram.