Fleksibel sikkerhetsløsning med Weline

Dato: 1 Jul 2020

Weland har et stort utvalg av produkter for taksikkerhet. Skal man nærmere enn 2m fra takkanten skal man være sikret. Våre produkter gjør taket sikkert å ferdes på. Vi har også snøfangere som beskytter mot snøras fra tak. På snørike vintre er det viktig med en fungerende snøfanger.

Vaiersystem
Weline vaiersystem kan monteres sammen med våre taksikkerhetsprodukter. Weline kan monteres både ved nyproduksjon og til eldre eksisterende systemer. Weline fås i tre versjoner, Spor, Klo og Rør. Felles for alle systemene er at en vaier monteres langs takbroen, takstigen, mønerekkverket, arbeidsplattformen eller direkte på taket. Brukeren kobler sikkerhetslinen sin til en løper eller rett på vaieren. Personen får da en fleksibel sikkerhetsløsning i forbindelse med arbeid og vedlikehold på tak og andre utsatte arbeidssteder.

Ved montering til eksisterende taksikkerhetssystemer skal disse være montert med minst tre festepunkt i tak, det skal være fritt for skader og montert i henhold til monteringsanvisninger som gjelder ved monteringen.

Montering av vaiersystem direkte på flate tak
Weland har utviklet et feste for montering av vaiersystem direkte på flate tak. Dette festet krever ikke takbro, mønerekkverk eller stige for å montere Weline. Festet monteres direkte på tetteplaten, og avstanden mellom festepunktene er maksimalt 10 meter.

Med vårt feste i Weline-serien skaper man enkelt en trygg og funksjonell sikkerhetsløsning til en uslåelig pris. Denne løsningen kan erstatte mønerekkverket og livlinefestet på papp- og duktak.