Styresystem for byggautomasjon

Styresystem for byggautomasjon

Styresystem for byggautomasjon

Vårt styresystem er en enkel, fleksibel og kostnadseffektiv løsning for logging, overføring og presentasjon av måleverdier. I ett og samme system kan man integrere eksempelvis energimåling, lysstyring, parkeringssystem, brannspjeldstyring og målinger fra HVAC feltutstyr.

Brosjyrer - Løsninger
Brosjyrer - Produkter
Brosjyrer - Produktkataloger

Relaterte produkter

Industriautomasjon

Industriautomasjon

Carlo Gavazzi er blant de ledende leverandører innen det industrielle automas...


Måling og logging av energiforbruk

Måling og logging av energiforbruk

Carlo Gavazzi kan tilby gunstige løsninger for måling og logging av energidata.


Byggautomasjon

Byggautomasjon

Innen byggautomatisering leverer Carlo Gavazzi komponenter og løsninger for s...


Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Carlo Gavazzi kan tilby et stort utvalg produkter for å overvåke elektriske n...


Nyheter Carlo Gavazzi AS

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Partikkelmåling er et viktig tillegg for en grundig og omfattende overvåking ...

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Måleutstyr som kontinuerlig måler energiforbruket gir grunnlag for analyse og...

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere gir optimal energiutnyttelse og et godt og komfortabelt innekl...

Automatisering og energiøkonomisering i bygg

Automatisering og energiøkonomisering i bygg

God planlegging av automatisering i bygg sørger for optimalt inneklima samtid...