Optimal løsning innen trådløs bygningsautomatisering

Dato: 1 Sep 2021

Produal Proxima® MESH-nettverk og 100% batteriforsynte romfølere gir store fordeler og nærmest ubegrensede muligheter for trådløs styring og måling.

Proxima® MESH-nettverk er den perfekte løsningen innen trådløs bygningsautomatisering. Det gir nærmest ubegrensede muligheter for å oppfylle behov for måling og styring på forskjellige steder – alt sammen på en fleksibel måte. Men en helt kabelfri installasjon gir de 100% batteriforsynte CO2-transmitterne full frihet med hensyn til plassering.

Et trådløst system må kunne garantere driftssikkerhet og pålitelighet selv i utfordrende bygningsstrukturer og radiofrekvensforhold. Det må være multifunksjonelt, skalerbart og ha lang batterilevetid. Produal Proxima® tilbyr alt dette slik at du trygt kan benytte deg av en fremtidsrettet trådløs kommunikasjon.

Pålitelig trådløs kommunikasjon

Et nettverk skal kunne fungere selv om fysiske objekter avbryter forbindelsen. Hver enkel transmitter i Proxima® MESH-nettverket fungerer som en uavhengig repeater, og vil etter behov omdirigere seg selv slik at det alltid sikres en stabil forbindelse. Det sikrer ekstremt stor pålitelighet også i miljøer hvor radiosignaler kan være en stor utfordring.

All kommunikasjon går gjennom en trådløs basestasjon som sikrer at kun èn IP-basert enhet vises eksternt, og at alle trådløse transmittere kan oppgraderes lokalt eller via cloud.

Fungerer sammen med andre trådløse løsninger


I Proxima MESH-nettverket fungerer hver transmitter som en repeater for andre transmittere

Løsningen fungerer sammen med andre trådløse teknologier, og anvender de beste tilgjengelige frekvensbåndene på en dynamisk måte. Den patenterte teknologien minimerer forstyrrelser i MESH-nettverket som skyldes andre trådløse signaler, og dette gir korte svartider og hurtig kommunikasjon.

Et bygg kan ha flere parallelle MESH-nettverk

Den trådløse Proxima® baseenheten kan understøtte opp til et hundretalls separate transmittere. Om nødvendig kan et bygg forsynes med flere parallelle MESH-nettverk som «reparerer» seg selv.

Alle trådløse enheter kan styres og oppgraderes lokalt eller via cloud

Du kan enkelt styre og oppgradere systemet ved hjelp av app’n Produal MyTool® (Android). Produal Proxima® gir tilgang til den nyeste trådløse teknologien og kan utvikles gjennom hele livssyklusen for å imøtekomme nåtiden og fremtidens krav. Det er grunnen til at denne løsningen for intelligente bygg blir mer og mer populær.

En perfekt trådløs løsning til alle energi-renoveringsprosjekter eller CO2-styrte ventilasjonsløsninger.

Håndtér alle parametre i ditt styringsprosjekt i én trådløs romføler! Et avansert setpunkt dreiehjul i Proxima transmitterne gir mulighet for et 100% trådløst brukergrensesnitt.


Carlo Gavazzi AS er forhandler for Produal i det norske markedet. Produal er Finland’s ledende leverandør av HVAC-feltutstyr.