Energitiltak er viktigere enn noen gang!

Dato: 23 Jun 2021

Visste du at omtrent 40% av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg? Med høyere strømpriser blir det mer og mer aktuelt med tiltak for å redusere eller ha kontroll over energibruken.

Carlo Gavazzi leverer produkter og løsninger for energioppfølging og EOS-styring for alle typer bygg og anlegg. Vårt leveringsprogram omfatter kompakte og brukervennlige løsninger av høy kvalitet som er velegnet både for nyanlegg og for ettermontering.

Ofte er tilgjengelig plass i eksisterende installasjoner svært begrenset. Måleutstyr må ofte monteres med spenningssatt anlegg, og i disse tilfellene er det viktig å ha riktig måleteknisk utstyr.

Energidata
Med tanke på innsamling, logging, bearbeiding og presentasjon av energidata tilbyr vi gunstige og enkle løsninger basert på controller UWP30. UWP30 controller er en kompakt modulær enhet med RS485 og LAN (Ethernet) grensesnitt.

UWP30 kan via RS485 eller LAN kobles til inntil 128 målere eller nettanalysatorer, og kan benyttes som datalogger eller Gateway til for eksempel BACnet IP. Integrert web-server gir tilgang til historiske og momentane verdier. Visuelle grafer og fleksible muligheter til å logge og lagre alle typer analoge data gjør mulighetene nesten ubegrenset med tanke på analysering av energiforbruket i bygg.


UWP controller med integrert web-server


Energimålere for innsamling av energidata


Rapportering av energidata
UWP30 har og muligheter for eksport av data og oppsett av faste rapporter via epost eller FTP.

Kommunikasjon til andre systemer
Med kommunikasjonsgrensesnitt både på RS485 Modbus, Modbus TCP/IP, Mbus, trådløs Mbus, BACnet og LoRa WAN er det uante muligheter med tanke på kommunikasjon til andre og overordnede systemer.

Rådgivning og prosjektering
Vi hjelper deg med rådgivning og prosjektering for å finne smarte og optimale løsninger som dekker dine behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale på telefon 35 93 08 00.


I web-serveren kan både øyeblikksverdier og historiske data presenteres, og dette gir nærmest ubegrensede muligheter for analysering av energiforbruket i bygg.