Servicevennlig og energieffektivt parkeringsanlegg

Dato: 21 Apr 2021

Et moderne parkeringsanlegg må være både servicevennlig og energieffektivt. Carlo Gavazzi’s system egner seg for både små og store innendørs anlegg.

Høy servicegrad og optimal utnyttelse av parkeringsanlegg

Et innendørs parkeringsanlegg er ofte lokalisert i tilknytning til bygg med service- og salgsvirksomhet, som f.eks. flyplasser, kommersielle bygg og kjøpesenter, eller i forbindelse med ansatt-parkeringer der man skal sørge for effektiv parkeringshåndtering på større arbeidsplasser. Et kjøpesenter med et parkeringssystem som viser retningen til nærmeste ledige plass vil fremstå som meget servicevennlig. På denne måten kan det være med på å tiltrekke seg flere kunder. Samtidig vil det gi en mye bedre utnyttelse av parkeringsarealet. Ved å vise vei til plasser som av og til kan være vanskelig å finne utnyttes anlegget på en god måte helt til siste ledig plass. Indikatorer over hver plass viser grønt for ledig og rødt for opptatt. Andre farger kan også tildeles etter behov. Reservasjon av plasser for ansatte eller forflytningshemmede er gode eksempler på dette. Systemet er meget fleksibelt og sørger for høyere effektivitet. Carlo Gavazzi’s parkeringssystem egner seg for både små og store innendørs parkeringsanlegg.

Spare energiforbruk med styresystem

Tiltak for energisparing kan enkelt implementeres i parkeringssystemet for å redusere driftskostnader. I et innendørs parkeringsanlegg med ett eller flere nivåer står belysning og ventilasjon for den største delen av energiforbruket. Det er lite energieffektivt om dette er på til enhver tid. Med et intelligent styresystem kan lysstyrken baseres på tilstedeværelse av mennesker og biler, samt dagslyset. Hastigheten på ventilasjonsviftene kan reguleres av faktisk målte CO-verdier. I tillegg kan brannsikkerheten ivaretas med styring av brannspjeld.

Informasjonsdisplayer viser antall tilgjengelige plasser og hvilken retning de befinner seg i.

LED-indikatorer over hver plass viser ledig eller opptatt. Farger kan tildeles etter ønsker og behov som f.eks. til reserverte plasser, der elbilladere er plassert eller til benyttelse for forflytningshemmede.

Enkel installasjon og idriftsettelse

Til tross for avanserte funksjoner er systemet enkelt å installere og sette i drift, og det kan kommunisere mot betalingsløsninger. Softwaren har et grafisk brukergrensesnitt for overvåking av live-data og statistiske data.

  • Tydelig indikering til nærmeste ledige plass gir høy servicegrad
  • Bedre utnyttelse av p-anlegget
  • Reservering av p-plasser
  • Overvåking av status
  • Analyseverktøy for å forbedre ytelsen
  • Brukervennlig webserver
  • Økte inntekter
  • Energibesparelser
  • Kan kommunisere mot betalingsløsninger