Ønsker du bedre oversikt over energiforbruket?

Dato: 8 Mai 2023

Hvis du ikke vet hvor og hvordan du bruker energi, vet du heller ikke hvordan du kan spare på forbruket. Få oversikt over energiforbruket!

Energikostnader utgjør en betydelig del i drift av både offentlige bygg og næringsbygg. Potensialet for å redusere energiforbruket og kostnader er ofte stort, men det krever riktig verktøy og bevisst bruk av energien.

Nøyaktig og kontinuerlig energimåling er en forutsetning
Det er en forutsetning med nøyaktig og kontinuerlig energimåling for å kartlegge viktige elektriske variabler. Først da vet du hvor og hvordan energien benyttes. Med en energianalyse og påfølgende målrettede tiltak kan man optimalisere energiforbruket. En splitting av hele elektroinstallasjonen i hoved- og undermålere vil være en god løsning for å avdekke sløsing av energi.

En ny generasjon energimålere
Carlo Gavazzi har lansert en ny generasjon energimålere med mange fordeler. De har høy målenøyaktighet, og en «quick setup» funksjon sørger for enkel og intuitiv programmering. Dersom målinger skal ligge til grunn for forbruksavregning, kan også tilby MID-utførelser som er godkjente for kjøp og salg.

Et målesystem er løsningen for å få oversikt over det totale energiforbruket
For å få oversikt over det totale energiforbruket på de forskjellige lastene, er løsningen å installere et målesystem.  Måleutstyret må kommunisere med et sentralt system som kan logge og presentere både nåverdier og historiske verdier.

Vårt Smart Building konsept er verktøyet du trenger for innsamling og presentasjon av energidata. Løsningen baserer seg på en sentral enhet som logger og samler inn måledata. En WEB app gir enkel tilgang til nåverdier og historiske data som kan presenteres og vises via en nettleser på smarttelefon, nettbrett eller PC. Via forskjellige grensesnitt kan måleutstyret kommunisere mot  SD-anlegg eller EOS (energioppfølgingssystem). Konseptet gjør det mulig å integrere energimåling og f.eks. styring av lys, varme og kjøling. Systemet kan også benyttes for innsamling av for eksempel klimatiske og andre data på HVAC systemer.

Fordeling av energikostnader i næringsbygg
Med høye strømpriser kan en kostnadsfordeling basert på hvor mange kvadratmeter man disponerer bli veldig feil. Ved å samle inn måledata fra hver enkelt leietaker’s laster, kan kostnadene beregnes med utgangspunkt i reelt energiforbruk.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale
Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale. Sammen finner vi den beste løsningen for energiøkonomisering og energioppfølging!