Byggautomasjon er nøkkelen til smarte bygg

Dato: 25 Sep 2020

Byggautomasjon blir stadig viktigere enten det skal bygges nytt eller at eksisterende bygningsmasser skal rehabiliteres.

Carlo Gavazzi leverer produkter og løsninger for styring, regulering, kontroll og overvåking av tekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg.

Bruken av et bygg varierer i løpet av et døgn og en uke. Ved å benytte mulighetene for å behovsstyre lys, varme, kjøling og ventilasjon, oppnås god komfort og et godt inneklima. Videre er det mulig å redusere energiforbruket, noe som gir betydelig lavere driftskostnader.

Med byggautomasjon kan forskjellige scenarier behovsstyres og tilpasses både byggeier og de forskjellige brukere og leietakerne. Det er for eksempel unødvendig at lys står på og at rom ventileres når ingen er til stede.

Vi hjelper deg med rådgivning og prosjektering for å finne smarte løsninger som passer for nettopp ditt bygg. Det være seg offentlige og private bygg som hotellrom, kontorer, møterom, sykehus, flyplasser, kjøpesenter, skoler, barnehager, kirker, osv.

Vi kan tilby komponenter og løsninger for:

  • Energimåling og energiovervåking
  • Måling av temperatur, CO2, relativ luftfuktighet osv.
  • Styring av innendørs og utendørs belysning
  • Styring av varme og kjøling
  • Styring av ventilasjonsanlegg og VAV-spjeld
  • Styring av brannspjeld
  • Parkeringsautomatikk
  • Persontelling
  • Styring av solavskjerming
  • Signalinnsamling og alarmhåndtering