Automatisering og energiøkonomisering i bygg

Dato: 8 Nov 2021

God planlegging av automatisering i bygg sørger for optimalt inneklima samtidig som energiforbruk og driftskostnader reduseres.

Byggautomatisering er viktig for en forutsigbar og energieffektiv drift enten det skal bygges nytt eller om eksisterende bygningsmasser skal rehabiliteres. Bruksmønsteret i et bygg varierer i løpet av et døgn og en uke. Med et automasjonssystem kan forskjellige scenarier behovsstyres og tilpasses både byggeier og de forskjellige brukere og leietakere.

Carlo Gavazzi leverer produkter og løsninger for styring, regulering, kontroll og overvåking av tekniske installasjoner i alle typer og størrelser av bygg og anlegg:

  • Energimåling og energiovervåking
  • Måling av temperatur, CO2, relativ luftfuktighet osv.
  • Styring av innendørs og utendørs belysning
  • Styring av varme og kjøling
  • Styring av ventilasjonsanlegg og VAV-spjeld
  • Styring av brannspjeld
  • Parkeringsautomatikk
  • Persontelling
  • Styring av solavskjerming
  • Signalinnsamling og alarmhåndtering

Vi hjelper deg med rådgivning og prosjektering for å finne smarte løsninger som passer for nettopp ditt bygg. Kontakt oss på telefon 35 93 08 00 for en uforpliktende samtale.