Måling, styring og overvåking av solcelleanlegg

Dato: 8 Nov 2023

For å optimalisere og få best mulig nytte av et solcelleanlegg er det nødvendig med måling, styring og overvåking.

Solcelleanlegg i både private- og offentlige bygg kan ha en ytelse fra noen få til flere hundre kW.
I kombinasjon med andre miljøvennlige installasjoner har kompleksiteten og behovet for måling, styring og overvåking øket betraktelig.

En kompleks installasjon kan bestå av følgende:

  • Solcellepaneler
  • Inverter som omformer DC spenning fra solcellepaneler til AC spenning
  • Batterilader og batteribank for lagring av elektrisk energi
  • Varmepumper
  • System med akkumulatortanker for lagring av termisk energi

For å optimalisere og få best mulig nytte av ganske store investeringer er det nødvendig med måling styring og overvåking.

Med vårt store leveringsprogram tilbyr vi brukervennlige og kostnadseffektive løsninger for effekt- og energimåling. Våre målere har funksjonalitet for å kunne måle begge energiretninger (energiforbruk og energiproduksjon) med separate kWh tellere. Vi kan også tilby et brukervennlig system for innsamling, logging og presentasjon av energidata. Systemet kan også innlemme andre tekniske verdier fra eksternt måleutstyr som temperatur, vindhastighet, strømningshastighet, CO2 osv. Med integrert web-server gir vårt system tilgang til både momentan- og historiske data, samt tekniske alarmer via en nettleser.

Kontakt oss for mer informasjon