Trådløs overføring av energidata med LoRaWAN® (Long Range Wire Area Networks)

Dato: 23 Jan 2024

LoRaWAN® er en pålitelig teknologi for trådløs overføring av for eksempel energidata (kW/kWh) der det ikke foreligger tilgang til LAN/Ethernet og eventuelt er dårlig mobildekning.

Ved behov for overføring av energidata som kWh til f.eks EOS foreligger det flere alternative løsninger. Lokalt over begrensede avstander kan man gjerne benytte et bussystem basert på for eksempel RS485 Modbus eller Mbus. Dette medfører behov for bus-kabel kabling mellom målere og kommunikasjonsgrensesnitt. Det er også mulig å benytte LAN Ethernet som medium slik at man slipper å benytte en egen bus-kabel. Mbus trådløs teknologi kan også benyttes, men rekkevidden på disse trådløse signalene er svært begrenset. Spesielt i bygg med armert betong. Bruk av GSM/GPRS er også en alternativ løsning.

Overføring av energidata over lengre avstander

Carlo Gavazzi kan også tilby en løsning basert på LoRaWAN® (Long Range Wire Area Networks). Denne teknologien er gunstig å benytte når det er behov for å overføre energidata som kWh over lengere avstander der det ikke foreligger tilgang til LAN Ethernet, og hvor det eventuelt måtte være dårlig mobildekning.

LoRa® teknologi er svært aktuelt for å styre og overvåke energiforbruket i eksempelvis store industribygg, næringsparker, kjøpesenter og offentlige bygg. Ved å tilknytte flere bygg til et LoRaWAN® nettverk innenfor f.eks. et byområde eller kommune kan man lage storskala system for energioppfølging og overvåking i et Smart City-nettverk.

Les mer om trådløs overføring av energidata med LoRaWAN®

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale på telefon 35 93 08 00, så finner vi den riktige løsningen til ditt behov.