Carlo Gavazzi AS

Carlo Gavazzi AS er leverandør av elektroniske komponenter for styring, regulering, måling og overvåking rettet mot bygningsautomatisering og industriell automasjon. Vi leverer topp moderne produkter og høyteknologiske løsninger innen energi og styringselektronikk. Med styresystemet vårt er det mulig å integrere bl.a. styring av l

Les mer


Produkter Carlo Gavazzi AS

Industriautomasjon

Industriautomasjon

Carlo Gavazzi er blant de ledende leverandører innen det industrielle automas...


Måling og logging av energiforbruk

Måling og logging av energiforbruk

Carlo Gavazzi kan tilby gunstige løsninger for måling og logging av energidata.


Byggautomasjon

Byggautomasjon

Innen byggautomatisering leverer Carlo Gavazzi komponenter og løsninger for s...


Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Carlo Gavazzi kan tilby et stort utvalg produkter for å overvåke elektriske n...


Overvåking og varsling av jordfeil

Overvåking og varsling av jordfeil

Jordfeil på elektriske nett kan medføre stor fare for liv og helse, og er der...


Styresystem for byggautomasjon

Styresystem for byggautomasjon

Vårt styresystem er en enkel, fleksibel og kostnadseffektiv løsning for loggi...


Brannspjeldstyring i ventilasjonsanlegg

Brannspjeldstyring i ventilasjonsanlegg

Styring og overvåking av brannspjeld i ventilasjonsanlegg er viktig for brann...


Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere for styring av inneklima

Våre romkontrollere sørger for et og godt og komfortablet inneklima og optima...


Behovsstyrt lysstyring

Behovsstyrt lysstyring

Med en automatisk løsning har man full kontroll på både innendørs og utendørs...


Varmestyring

Varmestyring

Vi har produkter og løsninger som sikrer et godt inneklima.


Portstyring

Portstyring

Innen portstyring har vi produkter og løsninger som sørger for optimal overvå...


Parkeringsautomatikk

Parkeringsautomatikk

Med et automatisk parkeringsystem får man et moderne og servicevennlig parker...


Vann- og avløpsteknikk

Vann- og avløpsteknikk

Carlo Gavazzi kan levere en rekke komponenter og systemer for vann- og avløps...


Belysning til el-skap og tavler

Belysning til el-skap og tavler

Carlo Gavazzi leverer ulike typer belysningsmateriell som hovedsakelig er ber...


Klimatisering i el-skap

Klimatisering i el-skap

Vi har produktene som behøves for klimatisering i el-skap og el-tavler for å ...


Feltutstyr for byggautomasjon

Feltutstyr for byggautomasjon

Carlo Gavazzi kan tilby et meget stort leveringsprogram på feltutsyr og syste...


Automatikk til heiser og rulletrapper

Automatikk til heiser og rulletrapper

Carlo Gavazzi har pålitelige produkter og løsninger som ivaretar både persons...


Behovstyring av ventilasjonsanlegg

Behovstyring av ventilasjonsanlegg

Behovstyring av ventilasjonsannlegg gir muligheter for en vesentilg reduksjon...


DC strømforsyning

DC strømforsyning

Carlo Gavazzi kan tilby et omfattende leveringsprogram på DC strømforsyninger.


Nyheter Carlo Gavazzi AS

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Partikkelmåling er et viktig tillegg for en grundig og omfattende overvåking ...

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Måleutstyr som kontinuerlig måler energiforbruket gir grunnlag for analyse og...

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere gir optimal energiutnyttelse og et godt og komfortabelt innekl...