Strømprisen har skutt i været - hvilke tiltak kan iverksettes?

Dato: 6 Okt 2021

Vi har i det siste opplevd at spotprisen på elektrisk kraft har vært svært høy. Dette øker motivasjonen for å redusere forbruket.

Kraftprisene i Norge styres av markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Vi er en del av et europeisk kraftmarked, slik at prisene også påvirkes av kraftmarkedet i andre land. Da vår kraftproduksjon i hovedsak er basert på vannkraft vil også vær og klima i stor grad påvirke prisene. Både fyllingsgrad i vannmagasiner, nedbørsmengder i nedslagsfelt for disse, samt årstider med temperatursvingninger innvirker på prisene.

Forbruket av elektrisk energi må kartlegges
Med de høye strømprisene vi har for tiden blir det mer og mer aktuelt med tiltak for å redusere eller ha kontroll over energibruken. Omtrent 40% av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg. Kartlegging av hva den elektriske energien brukes til kan derfor gi stor økonomisk og miljømessig gevinst.

Et målesystem er løsningen
For å få oversikt over det totale energiforbruket på de forskjellige lastene er løsningen å installere et målesystem.  Måleutstyret må kommunisere med et sentralt system som kan logge og presentere både momentan- og historiske verdier. Måleresultater kan benyttes for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes. Vi har produkter og løsninger som egner seg for både nye installasjoner og ettermontering.

Datainnsamling og presentasjon av måleverdier
For datainnsamling og presentasjon av måleverdier tilbyr vi en Smart Building løsning. En web-server gir enkel og brukervennlig tilgang til både momentanverdier og historiske data. Konseptet gjør det mulig å integrere f.eks. energimåling, lysstyring, varmestyring og målinger fra HVAC i ett system.

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale. Sammen finner vi den beste løsningen for energiøkonomisering og energioppfølging.