Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Dato: 13 Feb 2023

Partikkelmåling er et viktig tillegg for en grundig og omfattende overvåking og regulering av inneklimakvalitet.

God inneluftkvalitet er summen av mange ulike faktorer. Tradisjonelt sett har temperatur, fuktighet, CO2 og VOC-gasser blitt målt i inneluften. Standarder, forskrifter og anbefalinger fokuserer nå i økende grad på detaljert luftkvalitet – inkludert partikkelovervåking – for å sørge for helse og velvære for de som oppholder seg i et bygg. Innendørs fint svevestøv øker risikoen for hjerte-/lungesykdommer. Svevestøvmåling er derfor et viktig tillegg for en grundig og omfattende overvåking av inneklimakvalitet.

SIRO er en inneluftkvalitets (IAQ) sensor med optisk detektering av partikler PM2,5. Med PM2.5-målingen kan du forsikre deg om at filtreringen i bygningen fungerer optimalt. Dersom det er for mye små partikler i luften kan man iverksette tiltak for å forhindre uheldige helseeffekter.

Med måling av temperatur, luftfuktighet, CO2, VOC og PM2.5 gir SIRO romføler alle nødvendige parametere for å kunne behovsstyre romtemperatur og ventilasjon på en optimal måte for å sikre et komfortabelt og sunt inneklima.

Automatisk styring og overvåking av inneluftkvalitet er svært aktuelt i f.eks. kontorer, møterom, klasserom og hotellrom. Carlo Gavazzi leverer romkontrollere i en rekke utførelser for å dekke et hvert behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale så veileder vi deg gjerne slik at vi kan finne den optimale løsningen for nettopp ditt bygg!