Byggautomasjon

Byggautomasjon

Byggautomasjon

Innen byggautomatisering leverer Carlo Gavazzi komponenter og løsninger for styring, regulering og overvåking til blant annet offentlige bygg og næringsbygg. Målsettingen er å kunne tilby energieffektive løsninger. Vi har derfor fokus på utstyr for styring av lys, varme, ventilasjon, samt komponenter og systemer for energimåling og innsamling av energi-/kWh data. I produktsortimentet finner du eksempelvis klimatiske givere og regulatorer, frekvensomformere for hastighetsregulering av ventilasjonsanlegg og energimåleutstyr. Parkeringssystem er også en del av vårt leveringsprogram.

Brosjyrer - Løsninger
Brosjyrer - Produkter
Brosjyrer - Produktkataloger

Relaterte produkter

Industriautomasjon

Industriautomasjon

Carlo Gavazzi er blant de ledende leverandører innen det industrielle automas...


Måling og logging av energiforbruk

Måling og logging av energiforbruk

Carlo Gavazzi kan tilby gunstige løsninger for måling og logging av energidata.


Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Carlo Gavazzi kan tilby et stort utvalg produkter for å overvåke elektriske n...


Overvåking og varsling av jordfeil

Overvåking og varsling av jordfeil

Jordfeil på elektriske nett kan medføre stor fare for liv og helse, og er der...


Nyheter Carlo Gavazzi AS

Ønsker du bedre oversikt over energiforbruket?

Ønsker du bedre oversikt over energiforbruket?

Hvis du ikke vet hvor og hvordan du bruker energi, vet du heller ikke hvordan...

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Måling av inneklimakvalitet helt ned på partikkelnivå

Partikkelmåling er et viktig tillegg for en grundig og omfattende overvåking ...

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Høye energikostnader - hvilke tiltak kan iverksettes?

Måleutstyr som kontinuerlig måler energiforbruket gir grunnlag for analyse og...

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere for styring av inneklima

Romkontrollere gir optimal energiutnyttelse og et godt og komfortabelt innekl...