Store energibesparelser med målrettede tiltak for byggautomasjon

Dato: 14 Jun 2017

Nye energieffektive bygg og rehabilitering av eksisterende bygninger er uten tvil av avgjørende betydning for å redusere energiforbruket og begrense CO2-utslipp. Automatisk styring av lys, ventilasjon, oppvarming og kjøling gir store energibesparelser.

Systemer for byggautomasjon består av et stort spekter av elektroniske produkter for å overvåke, styre og regulere varme- og kjølesystemer, belysning, ventilasjon, motorer, energiforbruk osv. i bygninger som:

 • Kontorbygg
 • Kjøpesenter
 • Flyplasser
 • Sykehus
 • Skoler
 • Parkeringshus
 • Fabrikkanlegg
 • LogistikksentreKommersielle bygg og infrastruktur
Byggautomasjon er et stort satsningsområde for Carlo Gavazzi. I kommersielle bygg og infrastruktur benyttes energien hovedsakelig til belysning, ventilasjon, oppvarming og kjøling. Med målrettede tiltak er det mulig å få til store energibesparelser både i nye og eksisterende bygningsmasser.

Prosess- og produksjonsanlegg
Kontinuerlig og sikker drift, et forutsigbart vedlikehold og energibesparelser er viktige faktorer i en produksjonsbedrift. Motorer, varme- og belysningssystemer, klimaanlegg og kompressorer er store energiforbrukere, og må overvåkes og optimaliseres for å redusere det totale energiforbruket, samt hindre uforutsett driftsstans med påfølgende store kostnader.Carlo Gavazzi leverer kostnadseffektive løsninger innen automatisering
Vi har et meget stort produktspekter og kostnadseffektive løsninger rettet mot byggautomasjon, og leverer blant annet:

 • Utstyr for måling av effekt og energiforbruk
 • Busbaserte systemer for styring av lys
 • Klimatiske givere og feltutstyr for HVAC
 • Systemer for styring av markiser og solavskjerming
 • Parkeringsautomatikk med ledesystemer til ledige parkeringsplasser
 • Givere og systemer for styring av automatiske dører, porter og bommer
 • Systemer for persontelling
 • Brannspjeldstyring
 • Frekvensomformere og mykstartere for betjening og styring av motorer
 • Sikkerhetskomponenter og givere for heiser og rulletrapper
 • Detektorer og overvåkingsutstyr for brann, innbrudd og vannlekkasjerEnergimåling og overvåking
Vi leverer en lang rekke produkter for måling av energi/kWh, effekt og nettkvalitet. Måleutstyret vårt er velegnet for ettermontering. På eksempelvis sykehus, skoler, næringsbygg, flyplasser, produksjonsbedrifter og logistikksentre har belysning, varme og ventilasjon behov for å styres 24 timer i døgnet. Med målrettede tiltak kan det totale energiforbruket reduseres betraktelig.

Ventilasjon, varme- og kjølesystemer
Det primære formålet med våre HVAC-produkter er å forbedre luftkvaliteten og gjennomføre energibesparende tiltak ved blant annet å benytte behovsstyrt varme, kjøling og ventilasjon. En god luftkvalitet sikres i hvert enkelt rom med varierende bruksmønster til alle døgnets tider. Eksempelvis i klasserom, kontor, møterom, fellesområder, kantiner, etc. Dette i kombinasjon med for eksempel nattsenking av temperatur, kan redusere energiforbruk vesentlig.
Styring av lys
Belysningen kan eksempelvis styres av bevegelse og tilstedeværelse, til faste tider, dimmes i forhold til utendørs lux-verdier, osv. Vårt busbaserte styresystem medfører enkel og kostnadseffektiv installasjon, og omfatter også integrasjon mot Dali.

Parkeringsautomatikk
Dupline® parkeringssystem guider bilførere korteste vei til ledig parkeringsplass. Opptatt eller ledig plass vises med en rød eller grønn indikator over hvert parkeringsfelt. Informasjonsdisplayer viser antall ledige plasser, og i hvilken retning de befinner seg. Systemet egner seg for alle typer og størrelser av innendørs parkeringsanlegg.
Automatiske dører, porter, bommer og adgangskontroll
Våre produkter og løsninger sørger for åpning/lukking av automatiske dører, porter og bommer. Sensorer sørger for optimal overvåking og sikkerhet for å hindre personskader og skader på kjøretøy eller annet utstyr.

Motorstyring
Elektriske motorer er en av de største energiforbrukere i dag. Energiforbruket kan bl.a. reduseres ved å styre motorens turtall og moment. Myk start/stopp av motorer sørger for å unngå rykk og unødvendig slitasje på blant annet transportanlegg og roterende maskiner i produksjonslinjer. Frekvensomformere gir tilgang til styring av hastighet/turtall i henhold til foreliggende behov.Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår