Sløyferelèer for pålitelig detektering av kjøretøy

Dato: 4 Mar 2019

Carlo Gavazzi’s sløyferelèer er velegnet til bruk i de fleste anvendelser for detektering av kjøretøy, som f.eks. for gjennomkjøring, adgangskontroll og på parkeringsområder. Systemet kan blant annet benyttes der hvor barrierer som bommer, porter og pullerter skal styres, eller der kjøretøy skal telles. Sløyferelèene er basert på et induktivt måleprinsipp, og benyttes i kombinasjon med 1 eller 2 kabelsløyfer i bakken. 2 kabelsløyfer benyttes der det er behov for retningsbestemt detektering.

 

  • Åpning og lukking av barrierer i parkeringsanlegg. Utgangssignalet fra sløyfedetektoren kan også brukes til å aktivere billettautomater, og til telling av kjøretøy for å utnytte et parkeringsområde på best mulig måte.
  • Aktivering av pullerter i gater/veier, samt fra innkjørsel til utkjørsel i definerte områder.
  • Detektering av kjøretøy ved trafikklys, bompengeanlegg, osv.
  • Retningsbestemt logikk for å fastslå kjøretøyets retning.
  • Automatisk følsomhetsjustering (ABS) for pålitelig detektering av høye kjøretøy som busser, lastebiler og vogntog både på veier og inne i næringsbygg.
  • Aktivering av belysning i områder ved innkjørsel, parkeringshus, osv.Parkeringsanlegg

Aktivering av barrierer for passering med kjøretøy i parkeringsanlegg, leilighetskomplekser, kjøpesenter, hoteller, osv. Kan også benyttes for å aktivere billettautomater og for telling av kjøretøy


Pullerter

Aktivering av pullerter i gater, parkeringsluker, gågater, til sikkerhetsformål i boligområder osv.


Porter

Aktivering av porter og automatiske dører i industrielt bruk. Benyttes i fabrikker, lager, porter til bygg- og boligområder, osv.


Trafikklys

Benyttes i forbindelse med lysregulering i trafikken for å optimalisere trafikkflyt på veier, bompassering, opp/ned ramper, porter ved innkjørsel til bygg osv.


Trafikkflyt

Detektere kjøretøy i begge retninger, spesielt i èn enkelt kjørebane, ved å benytte den logiske funksjonen for retningskontroll for å sikre optimal trafikkflyt.


Store kjøretøy

For å detektere fri høyde på store kjøretøy. Benyttes i parkeringsanlegg, veier, fabrikkanlegg, lagerlokaler, osv. Automatisk følsomhetsjustering (ABS) gir en pålitelig detektering av store kjøretøy som busser, lastebiler, trucker, osv.Se mer informasjon: