Paroc Zero - For å nå nær nullenergibygninger

Dato: 5 Feb 2020

PAROC ZERO er et fleksibelt isoleringskonsept som gir en unik løsning for isolering av både nye og eksisterende bygninger til nær nullenergibygninger-standard.

The EPBD (European Performance of Buildings Directive) krever at alle nye bygninger fra 2021 (offentlige bygninger fra 2019) skal være nær nullenergibygninger (nZEB), og ifølge den norske regjeringen (KMD, 2017) skal alle nye bygninger bygges i henhold til nær nullenergi-standard innen 2020.

En nær nullenergibygning er en bygning med svært høy energiytelse. Den svært lave energimengden som kreves, skal i svært stor grad komme fra fornybare kilder, inkludert kilder som produseres på stedet eller i nærheten.

Oppgradere klimaskallet

For å spare energi i bygningssektoren må man også fokusere mer på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen. Ifølge Risholt (2013) var energibruken i norske eneboliger på 30 TWh i 2009. Ved å oppgradere klimaskallet i eneboliger bygget før 1990, kan man oppnå en energibesparelse på 8 TWh.

Yttervegger

Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, lettbetong, tegl samt  trestenderkonstruksjoner.

Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som f.eks. stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende

sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for festing av fasadekledningen.

Totrinnstettet fasade med luftspalte

En ventilert fasade har et drenerende og kapillærbrytende sjikt bak kledningen. Hvis dette sjiktet består av en luftspalte, kan man normalt forbedre fuktsikkerheten ved å skape en såkalt totrinnstettet fasade der regnavledningen separeres fra lufttrykksfallet. Da blir lufttrykksfallet over fasadekledningen mindre, noe som igjen begrenser mengden regnvann som ellers ville ha blitt presset gjennom fasadekledningen. Det er derfor gunstig med en luftspalte bak fasadekledningen. Denne spalten har også til formål å fjerne fukt som trenger inn i bygningen via fasadekledningen eller via diffusjon fra konstruksjonen. I luftspalten fører luftsirkulasjonen den fuktige luften oppover og frigjør den utendørs via åpningene i den øvre delen av kledningen.

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av

  1. horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og
  2. vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden.

Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og  den utvendige kledningen.

Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er en homogen steinullsplate som monteres i ett eller flere sjikt mot bakenforliggende konstruksjon. Platene har bredde 600 mm og lengde 1200 mm, og leveres med tykkelse 150 mm, 200 mm og 250 mm. Erklært lambdaklass 0,033 W/mK. Brannklasse A1

Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20643 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og   

bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningenfinner du på PAROC.

Last ned brosjyre her:
Paroc Zero

Referanseprosjekter fra Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige