Isoler og gjør en innsats for klimaet!

Dato: 24 Nov 2021

Den beste energien er den som ikke blir brukt. Ved å energirenovere og etterisolere eiendommen din reduseres energibehovet. Og nettopp redusert energibehov er et viktig utgangspunkt når det gjelder å nå klimamålene. Bygninger står for 40 % av energibruken og 36 % av klimagassutslippene fra energibruk i EU*. Energieffektivisering av bygninger er en viktig del for å nå klimamålene, og byggebransjen må øke takten.

Green Deal setter målene
EU skal være klimanøytralt innen 2050. Om lag to tredeler av dagens bygningsmasse vil fortsatt være i bruk da. Når EUs renoveringsbølge Green Deal nå setter konkrete mål for renovering av den eksisterende bygningsmassen (35 millioner bygninger i unionen frem til 2030*), er energirenovering riktig vei å gå. En energirenovering oppfyller morgendagens krav til et nesten nullenergibygg og sparer mer enn bare energikostnader.

Renovere for å redusere energibehovet
Du oppnår mange fordeler med å energirenovere og etterisolere boligen. I tillegg til at det øker verdien på boligen, reduserer du også både strømforbruket og driftskostnadene. Du øker innekomforten og reduserer CO2-utslippet. Isolasjonsmaterialet du velger, er avgjørende når du skal skape bærekraftige, komfortable, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer, både når det gjelder nybygging og renovering.

Gjør et bevisst valg av materiale
PAROC Steinull er et utmerket materialvalg når du skal renovere eller etterisolere bygningen. Steinullen bidrar til å gjøre boligen mer energieffektiv, den reduserer karbondioksidutslipp, beskytter mot brann og fukt, samt forbedrer inneklimaet. PAROC Steinullisolasjon er tilgjengelig i en rekke forskjellige formater og design, som alle er en del av PAROC Renovation Program. PAROC eXtra og PAROC Klimaplaten er eksempler på lojale tjenere som har hjulpet mange eiendomsbesittere med å etterisolere gjennom årene. Den nye PAROC Natura Lana er karbonnøytral og et ekstra godt valg for klimaet.

* boverket.se

Referanseprosjekter Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige