Steinull gir brannbeskyttelse for trekonstruksjoner

Dato: 30 Mai 2022

Valg av isolasjonsmateriale har stor innvirkning på en bygnings samlede brannsikkerhet. Bruk derfor alltid ikke-brennbar isolasjon.

Valg av isolasjonsmateriale har stor innvirkning på en bygnings samlede brannsikkerhet. Den sikreste løsningen i alle typer konstruksjoner er å bruke ikke-brennbar isolasjon i brannklasse A1 eller A2-s1, d0, som PAROC Steinull.

Riktignok er tre klassifisert som brennbart materiale, men en korrekt bygd trekonstruksjon tåler en brann svært godt. En lett trekonstruksjon er vanligvis beskyttet mot brann ved hjelp av ikke-brennbare materialer. En massiv trekonstruksjon har en bedre egen brannmotstand fordi det dannes et forkullet lag som bremser varmeinntrengningen.

Brannmotstandskravet for en bygning angis som brannmotstandstid med en verdi i minutter (30, 60, 90 osv. opptil 120 minutter). Denne informasjonen er vanligvis inkludert i lokale byggeforskrifter og avhenger av bygningens type og høyde samt  antall personer som oppholder seg i bygningen. I praksis går den ut på at rammekonstruksjonen må opprettholde sin bæreevne under hele brannen, inkludert den avtakende fasen. Det er konstruktørens ansvar å spesifisere, ved hjelp av konstruksjonsnormer som EN 1995-1-2, Eurokode 5 del 1-2 (Brannteknisk dimensjonering), de riktige grensene eller bruddtemperaturen for en bestemt konstruksjon.

Prosjekteringsanvisningen "Brannsikring av tre" gir detaljert informasjon om ulike typer konstruksjoner og hvordan man bestemmer beskyttelsesmetoden. Paroc har et bredt utvalg av typegodkjente brannskillende trekonstruksjoner. Disse finnes i designveiledningen og på vår nettside samt i typegodkjenning 1008/94, som også kan lastes ned fra vår nettside.

Les mer og last ned prosjekteringsanvisningen
Les mer om brannsikring av ulike typer konstruksjoner

Referanseprosjekter fra Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige