PAROC ZEROfix – Rask montering for nær null

Dato: 4 Mai 2022

Fleksibelt, selvbærende isolasjonskonsept for både nye og eksisterende bygg.

For å nå klimamålene er redusert energibehov et viktig utgangspunkt. EPBD (European Performance of Buildings Directive) krever at alle nye bygninger skal være nær nullenergibygg (NZEB).

En nær nullenergibygning er en bygning med svært høy energiytelse. Den svært lave energimengden som kreves, skal i svært stor grad komme fra fornybare kilder, inkludert kilder som produseres på stedet eller i nærheten.

Oppgradere klimaskjermen
For å spare energi i bygningssektoren må man også fokusere mer på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen. Ifølge Risholt (2013) var energibruken i norske eneboliger på 30 TWh i 2009. Ved å oppgradere klimaskallet i eneboliger bygget før 1990, kan man oppnå en energibesparelse på 8 TWh.

Isolering av yttervegger
Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, tegl samt  trestenderkonstruksjoner.

Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som f.eks. stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for festing av fasadekledningen.

PAROC ZEROfix
PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av

  1. horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og
  2. vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden.

Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og  den utvendige kledningen.

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1,2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt.

Isolering
PAROC WAS 35
, Klimaplate ZERO er en homogen steinullsplate som monteres i ett eller flere sjikt mot bakenforliggende konstruksjon. Platene har bredde 600 mm og lengde 1200 mm, og leveres med tykkelse 100 mm, 150 mm, 200 mm og 250 mm. Erklært lambdaklass 0,033 W/mK. Brannklasse A1.

Teknisk Godkjenning
SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20643 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningen finner du på vår hjemmeside.

Mer informasjon er tilgjengelig på vår side

Les mer i vår prosjekteringsanvisning

Referanseprosjekter Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige