Isolering optimaliserer energibruken

Dato: 2 Feb 2022

Å redusere energibehovet sparer mer enn bare energikostnader.

Den beste energien er den som ikke blir brukt. Ved å energirenovere og etterisolere eiendommen din reduseres energibehovet. Og nettopp redusert energibehov er et viktig utgangspunkt også når det gjelder å nå klimamålene. PAROC Steinull er en naturlig bærekraftig isolasjon som gir både brannbeskyttelse og energieffektivitet i samme produkt.

Optimaliser energibruken
Redusert energibruk er et viktig utgangspunkt for å nå klimamålene: Prinsippet «Energy Efficiency First» står sentralt og betyr at i første omgang skal behovet for strøm og varme reduseres. Deretter velges en fornybar energikilde for det gjenværende energibehovet. Mer effektiv energibruk kommer både private aktører så vel som eiendomsbesittere og beboere samt samfunnet som helhet til gode. Energieffektiviseringstiltak reduserer kostnader til elektrisitet eller varme, karbondioksidutslipp, gir bedre inneklima og helsegevinster, og reduserer behovet for å bygge ut ny energiproduksjon.

Gjør et bevisst valg av materiale
Du oppnår mange fordeler med å energirenovere og etterisolere boligen. I tillegg til at det øker verdien på boligen, reduserer du også både strømforbruket og driftskostnadene. Med dagens høye energipriser betaler investeringen seg raskere enn noen gang. I tillegg forbedres innendørskomforten og CO2-utslippene reduseres. Isolasjonsmaterialet du velger, er avgjørende når du skal skape bærekraftige, komfortable, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer, både når det gjelder nybygging og renovering. PAROC Steinull er et utmerket materialvalg når du skal renovere eller etterisolere bygningen. Den er en naturlig bærekraftig, brannsikker og energieffektiv isolasjon som fås i en rekke ulike utførelser. Det gjør den til et godt valg i dag og i fremtiden.

Dagens bygg må energieffektiviseres
Bygninger står for 40 % av energibruken og 36 % av klimagassutslippene fra energibruk i EU*. Energieffektivisering av bygninger er en viktig del for å nå klimamålene, og byggebransjen må øke takten. EU skal være klimanøytralt innen 2050. Om lag to tredeler av dagens bygningsmasse vil fortsatt være i bruk da. Når EU:s renoveringsbølge Green Deal nå setter konkrete mål for renovering av den eksisterende bygningsmassen (35 millioner bygninger i unionen frem til 2030*), er energirenovering riktig vei å gå. En energirenovering oppfyller morgendagens krav til et nesten nullenergibygg og sparer mer enn bare energikostnader.

* boverket.se

Referanseprosjekter Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige