PAROC ZEROfix - Rask montering til redusert energibruk

Dato: 14 Nov 2022

Unik metode for energieffektive, brannsikre og kostnadseffektive vegger.

PAROC ZEROfix er et fleksibelt, selvbærende isolasjonskonsept som gir store fordeler for både nye og eksisterende bygg. Systemet inneholder få komponenter, noe som gjør at det monteres raskt og er svært effektivt på byggeplassen. Med utvidet isolasjon i bygget reduseres også energibruken fra dag én og gjennom dens gjenværende levetid. Kombinasjonen med PAROC Steinullisolasjon og ZEROfix festemetoden gir en svært energieffektiv og brannsikker fasade.

Eksisterende boliger må energieffektiviseres
For å nå klimamålene er det ikke tilstrekkelig at nye hus bygges som passivhus eller nær nullenergihus. For å spare energi i bygningssektoren må man også fokusere på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen. 75 – 80 % av bygningene vi vil bo i i 2050, er allerede bygd, så eksisterende boliger må også energirenoveres.

Unik selvbærende festemetode
Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering av PAROC Steinull gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av

  1. horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og
  2. vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden.

Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og  den utvendige kledningen. Det er store fordeler ved å slippe å supplere med stendere for å feste isolasjonen.

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt og monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, tegl samt  trestenderkonstruksjoner.

Isolering
PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er en homogen steinullsplate som monteres i ett eller flere sjikt mot bakenforliggende konstruksjon. Platene har bredde 600 mm og lengde 1200 mm, og leveres med tykkelse 100 mm, 150 mm, 200 mm og 250 mm. Erklært lambdaklass 0,033 W/mK. Brannklasse A1.

Teknisk Godkjenning
SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20643 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningen finner du på vår hjemmeside.

Referanseprosjekter fra Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige