Brannsikring av tre – Ny prosjekteringsanvisning

Dato: 19 Okt 2022

Valg av isolasjonsmateriale har stor innvirkning på en bygnings samlede brannsikkerhet.

Raskere, høyere og nærmere hverandre – dette er fremtiden for bygninger i Europa, ettersom byer vokser raskt, mens plassen er begrenset. Det er mange ting å huske på når man bygger og velger materialer: bærekraft, tekniske egenskaper, holdbarhet, kvalitet, budsjett ... og selvfølgelig brannsikkerhet.

Den sikreste løsningen i alle typer bygg er å bruke ubrennbar isolasjon i brannklasse A1 eller A2-s1, d0, som PAROC Steinull. I prosjekteringsanvisningen "Brannsikring av tre" er det gitt detaljert informasjon om ulike typer konstruksjoner og hvordan man bestemmer beskyttelsesmetoden.

Riktignok er tre klassifisert som brennbart materiale, men en korrekt bygd trekonstruksjon tåler en brann svært godt. En lett trekonstruksjon er vanligvis beskyttet mot brann ved hjelp av ikke-brennbare materialer. En massiv trekonstruksjon har en bedre egen brannmotstand fordi det dannes et forkullet lag som bremser varmeinntrengningen.

Brannmotstandskravet for en bygning angis som brannmotstandstid med en verdi i minutter (30, 60, 90 osv. opptil 120 minutter). Denne informasjonen er vanligvis inkludert i lokale byggeforskrifter og avhenger av bygningens type og høyde samt antall personer som oppholder seg i bygningen. I praksis går den ut på at rammekonstruksjonen må opprettholde sin bæreevne under hele brannen, inkludert den avtakende fasen. Det er konstruktørens ansvar å spesifisere, ved hjelp av konstruksjonsnormer som EN 1995-1-2, Eurokode 5 del 1-2 (Brannteknisk dimensjonering), de riktige grensene eller bruddtemperaturen for en bestemt konstruksjon.

Paroc har et bredt utvalg typegodkjente brannskillende trekonstruksjoner. Følgende løsninger finnes i typegodkjenning 1008/94, godkjent av svenske RISE. Godkjenningen kan lastes ned fra vår nettside.

Les mer og last ned prosjekteringsanvisningen

Referanseprosjekter Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige