PAROC ZEROfix – Når du vil bygge energieffektivt og nær null

Dato: 16 Mar 2021

PAROC ZEROfix er et fleksibelt isoleringskonsept som gir en unik løsning for isolering av både nye og eksisterende bygninger til nær nullenergi-standard.

Isolering er det mest effektive virkemiddelet for å energieffektivisere, redusere utslippene av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålet. Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering er det klimaskallet som avgjør hvor mye energi som kommer til å bli brukt. Med riktig isolering av hver del av konstruksjonen kan du minimere energiforbruket og spare både penger og miljø, samtidig som bygningen er klar for fremtidens krav.

The EPBD (European Performance of Buildings Directive) krever at alle nye bygninger fra 2021 (offentlige bygninger fra 2019) skal være nær nullenergibygninger (nZEB), og ifølge den norske regjeringen (KMD, 2017) skal alle nye bygninger bygges i henhold til nær nullenergi-standard innen 2020.

En nær nullenergirenovering er en gjennomgripende renovering der praktisk talt alle deler av klimaskallet  renoveres. Det holder ikke med enkeltstående renoveringstiltak. En betydelig del av energibehovet skal dekkes  av fornybar energi som produseres i eller i nærheten av huset.

Isolering av yttervegger
Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, tegl samt  trestenderkonstruksjoner.

Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som f.eks. stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende

sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for festing av fasadekledningen.

PAROC ZEROfix
PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av

  1. horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og
  2. vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden.

Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og  den utvendige kledningen.

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1,2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt.

Isolering
PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er en homogen steinullsplate som monteres i ett eller flere sjikt mot bakenforliggende konstruksjon. Platene har bredde 600 mm og lengde 1200 mm, og leveres med tykkelse 150 mm, 200 mm og 250 mm. Erklært lambdaklass 0,033 W/mK. Brannklasse A1.

Teknisk Godkjenning
SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20643 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og bestandighet, dimensjonering og vindlast. Hele godkjenningen finner du på vår hjemmeside.

Les mer om energieffektiv isolering her.

Last ner vår Prosjekteringsanvisning.

Referanseprosjekter Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige