Overvåking og varsling av jordfeil

Dato: 23 Jan 2019

Jordfeil på elektriske nett kan utgjøre en stor fare for liv og helse. Videre kan jordfeil medføre driftsforstyrrelser og driftsavbrudd i for eksempel produksjonsprosesser, noe som kan medføre økonomiske tap. Det er derfor viktig å registrere aktuelle feil, slik at personsikkerhet og driftssikkerhet blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget. Mulige feilårsaker kan blant annet være mekanisk slitasje og skade på kabel og strømførende ledere, fuktighet, feil på elektriske maskiner og apparater osv. Jordfeil kan være permanente eller periodiske, og kan i mange tilfeller være krevende å lokalisere.  Etter gjeldende lovgivning må jordfeil utbedres eller kobles ut snarest mulig, og senest innen 4 uker etter at de har oppstått. Dette er krevende å overholde dersom man ikke har kontinuerlig overvåking.

Carlo Gavazzi’s jordfeilrelèer kan benyttes både for å varsle om jordfeil, lokalisere feilkilder og for å koble ut elektriske kurser og anleggsdeler med feil.

Jordfeilrelèer type A
Jordfeilrelèer med 2 utganger. Utgang 1 er en alarmutgang faller ved 80% av innstilt grenseverdi. Denne utgangen kan benyttes for å trippe eller koble ut krets med jordfeil. Utgang 2 er tiltenkt benyttet som forvarsel, og faller ved 60% av innstilt grenseverdi.
Summasjonstransformatorer
Summasjonstransformatorer for våre jordfeilrelèer type DEA og DEB. Leveres i en rekke forskjellige utførelser med lysåpning fra 35 til 210mm.