Brannsikker isolasjon til kompakte torvtak

Dato: 3 Jun 2020

PAROC TURF er spesielt beregnet for bruk i torvtak og Sintef-godkjent.

PAROC TURF torvtaksplate er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak. Torvtaket er et kompakt tak der torvtekningen ligger direkte på varmeisolasjonen over et heldekkende, vanntett takbelegg med sveiste skjøter. Tettesjikt må være godkjent for bruk i torvtak.

PAROC TURF Torvtaksplate kan benyttes på tak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Ved en større takvinkel enn 27 grader forsterkes torvlaget. Konstruksjonen er først og fremst beregnet for frittliggende boliger og hytter som er delvis eller kontinuerlig oppvarmet, men kan også benyttes i større bygg.

Isolasjonsplaten har en SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 som omfatter PAROC TURF Torvtaksplate og den prinsipielle oppbygningen av taket. I tillegg til betingelser for bruk som er gitt bør anbefalingene for tekking med torv som angitt i Byggforskserien 544.803 Torvtak følges.

Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC Turf 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
U-verdi, W/m2K 0.22 0.17 0.14 0.12

Deklarert varmekonduktivitet PAROC TURF: λD = 0,037 W/mK.
Dimensjonerende varmekonduktivitet brukt i torvtak λd = 0,038 W/mK (Sintef Teknisk Godkjenning Nr 20643)


Referanseprosjekter fra Paroc AS

Sykehus, Jyväskylä, Finland
Skolesenter, Imatra, Finland
Flerfamiliehus, Mølndal, Sverige
Biogassanlegg, Höganäs, Sverige