Unngå kuldebroer med Jackopor® Plank: Skrufast og trykksterk EPS

Dato: 13 Mar 2020

Jackopor® Plank er skrufaste lengder i ekstra hard EPS. Med høy uttrekkskapasitet og imponerende trykkstyrke kan produktet i flere sammenhenger erstatte 36x148mm trevirke.

Jackopor® Plank er det nyeste resultatet av Jackons produktutvikling. Den er produsert i ekstra hard Jackopor® EPS, med en densitet på over 130 kg/m3. Dette betyr at Jackopor® Plank er skrufast med en uttrekkskapasitet på minimum 100 kg. Den er velegnet til innfesting av dører og vinduer i Thermomur® da den fjerner kuldebroen treverk vil medføre, og samtidig gir stor fleksibilitet med tanke på plassering. Den er dessuten sterk nok til å tåle støpetrykk, og kan benyttes til avstiving av dør- og vindusåpninger i Thermomur®.

Trykktestet av Sintef
I mange sammenhenger der man vanligvis benytter 36x148mm trevirke, vil Jackopor® Plank 150mm være en god erstatning. Sammenlignet med vanlig trevirke er Jackopor® Plank meget lett i vekt og enkel å skjære og tilpasse og man har fordelen av å få alt til byggeplass på samme leveranse. Samtidig vil man, ved å begrense bruk av organisk materiale, redusere faren for fukt og råte i konstruksjonen. Med lambdaklasse 35 vil man unngå kuldebroer ved å benytte produktet som nederste del av dobbel bunnsvill. Trykktester hos Sintef i januar 2020 viser at produktet tåler minimum 25 kN/m som svill på Jackon Ringmur. Med betong under hele svillens bredde viser Sintefs tester at Jackopor® Plank tåler hele 33 kN/m.

4 typer Jackopor® Plank
Jackopor® Plank produseres i lengder på 2,4 m, og selges i stk. De kappes enkelt ned til riktig lengde med glødetråd eller vanlig sag.

Nyheten produseres i 4 ulike typer, tilpasset de ulike Thermomur®-seriene. Velger man Jackopor® Plank 150 mm, vil den passe inne i kjernen på alle Thermomur®-serier med 150 mm kjerne. De andre typene er laget for å passe de ulike Thermomur®-blokkenes betongkjerne og totalbredde. Slik oppnår man full fleksibilitet mtp. plassering ved innfesting av dører og vinduer.

Jackopor® Plank 150: Passer alle Thermomur®- serier med 150mm kjerne. Kan fungere som erstatning for 36x148mm trevirke.

Jackopor® Plank 350: Tilpasset Thermomur® 350. Totalbredde 350mm, kjerne 150mm.

Jackopor® Plank 350HD: Tilpasset Thermomur® 350HD: Totalbredde 350mm, kjerne 200mm.

Jackopor® Plank 450: Tilpasset Thermomur® 450: Totalbredde 450mm, kjerne 150mm.