Velg riktig ringmur: Unngå varmetap og senk energiforbruket

Dato: 21 Nov 2022


Bredt sortiment og flere valgmuligheter muliggjør et solid og energieffektivt fundament for alle slags boliger.

Et stabilt fundament og riktig isolasjon er avgjørende for at en bygning skal være trygg, energieffektiv og ha et sunt inneklima. Et riktig utført fundament gir minimalt varmetap, en stabil såle for boligen og holder fukt og råte borte. Samtidig skal det være holdbart og enkelt å vedlikeholde, selv i et utfordrende klima.

- Et fuktig miljø danner grunnlag for mugg som sprer seg til materialene rundt og gir problemer som fuktskader, vond lukt og helseplager. Tilstrekkelig, korrekt plassert isolasjon bidrar til et tørt, lunt og sunt innemiljø, reduserte oppvarmingskostnader og bedre bokomfort. Energismarte løsninger og minimalt varmetap reduserer bokostnadene og den totale miljøbelastningen, forteller Eivind Olsen, Utviklingssjef hos Jackon, eller rettere sagt BEWI, som selskapet nå heter.

Høsten 2022 ble Jackon en del av BEWI-konsernet og endrer navn til BEWI. Selskapets løsninger for ringmur og fundament har i flere tiår sørget for trygge, solide og energieffektive grunner til boliger over hele landet. Ringmurselementene fungerer som en forskaling og tosidig isolering av ringmuren, og består av en isolerende kjerne og utvendige fibersementplater som krever minimalt vedlikehold.

- Husets såle i overgangen mellom terrenget og kledningen får i tillegg et helhetlig og pent uttrykk takket være elementenes utvendige plater og tilhørende skjøtelister, fortsetter Eivind.

Det viktigste er allikevel de tekniske egenskapene. Et ringmurselement skal løse flere utfordringer knyttet til bygget utforming og byggegrunnens beskaffenhet. Grunnforhold og den øvrige konstruksjonen er avgjørende for valg av høyde og type. Ringmurselementet må være tilpasset konstruksjonen den skal bære. En såleblokk bør derimot benyttes ved dårlig grunnforhold og ved store laster.

Jackon ringmurselementer kommer i ulike typer, flere høyder og store kombinasjonsmuligheter. Systemet leveres med hjørneløsninger, elementlåser og fugemasse. Elementene er utviklet av eksperter i takt med endringer i byggeforskriftene og i tett samarbeid med den profesjonelle brukeren og er et sunt valg for helse, klima og lommebok.

FAKTABOKS:

De ulike ringmurstypene:
Type RSB: Bolig med veggtykkelse 198mm
Type RU: For tykkere vegg og lavenergibolig
Type R: For boder og andre kalde konstruksjoner
Type RA: Bolig med veggtykkelse 198mm. Elementet har et slisset spor i innervangen der radonduken tres gjennom og støpes fast i betongen.


Utviklingssjef Eivind Olsen viser sporet i Ringmur RA.

Ringmurselementene leveres i lengde 1200mm og 4 standard høyder (300mm / 450mm / 600mm / 750mm). Flere høyder og ringmurselementer tilpasset det enkelte prosjekt produseres og leveres på forespørsel.

Brosjyre

Monteringsanvisning