Nytt ringmurselement forenkler montering av radonsperre

Dato: 28 Sep 2022

Sintefs nye anbefaling for radonsperre gjorde at BEWI utviklet en helt ringmur-serie. RA-serien gjør jobben lettere og eliminerer risikoen for fukt.

Se nye Jackon Ringmur RA presentert i videoen over! Det er BEWI – tidligere kjent som Jackon - som har utviklet idéen til å bli et realisert produkt, til glede for kommende byggeprosjekter.

I Byggteknisk forskrift (TEK 10) heter det at i bygninger med rom for varig opphold skal årsmiddelverdien for radonkonsentrasjon i innelufta ikke overstige 200 Bq/m3. Det betyr i praksis at alle nybygg må ha såkalt radonsperre i grunnen.

Det finnes flere alternative plasseringer av radonsperre. Enten i fyllmassene under gulvkonstruksjonen, over betongplaten eller i tilknytning til gulvisolasjonen. Det er nå kommet en anbefaling fra SINTEF knyttet til sistnevnte plassering. Anbefalingen går ut på at radonsperren skal plasseres over det øverste isolasjonslaget, rett under betongen, i stedet for mellom isolasjonslagene og brettes over toppen av ringmuren, som har vært en praksis i en årrekke.

Risikoen med den tradisjonelle løsningen er innkapsling av fukt. Dersom det regner i byggeperioden kan fukt bli fanget i isolasjonssjiktet mellom radonsperren og betongplaten. Denne risikoen elimineres ved den nye anbefalingen.

Enkel montering og ingen fuktproblematikk
Med utgangspunkt i de nye anbefalingene fra Sintef, samt tett samarbeid med den profesjonelle bruker, har BEWI utviklet et nytt og patentert ringmurselement som er klargjort for den nye radonløsningen.

Jackon Ringmur type RA er designet med et slisset spor i innervangen. Sporet flukter med høyden på øverste nivå på gulvisolasjonen. En rims av radonduk føres inn i sporet, gjennom innervangen på ringmurselementet og støpes deretter fast i betongkjernen. Resten av radonsperren rulles ut over øverste isolasjonslag og skjøtes fast i radonrimsen. Løsningen krever i tillegg et beskyttende sjikt mellom radonsperren og betongplaten, for eksempel en beskyttelsesplast.

Denne nye løsningen gjør montering av radonsperre både enklere og raskere ettersom man slipper å brette radonduken i hjørner og over toppen av ringmuren. I tillegg sikrer den korrekt plassering av radonsperren og eliminerer problemer med innkapsling av fukt.

Selv om det nye ringmurselementet type RA med slisset spor er klargjort for ny radonløsning, er det like egnet til dagens praksis.


Illustrasjonen viser etablert praksis der radonsperren ligger mellom isolasjonslagene og brettes over toppen av ringmurselementet.


Illustrasjonen viser ny, anbefalt plassering av radonsperre, over øverste isolasjonslag. Jackon Ringmur type RA er klargjort for den framtidige løsningen med et slisset spor der radonsperren føres gjennom elementet og støpes fast i betongen.